• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

DCT Gdańsk startuje z konkursem grantowym dla okolicznych dzielnic

AK

01.12.2021 14:15
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska DCT Gdańsk startuje z konkursem grantowym dla okolicznych dzielnic

Partnerzy portalu

DCT Gdańsk startuje z konkursem grantowym dla okolicznych dzielnic - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. DCT

DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, ogłosił konkurs grantowy "Busole 2021" dla organizacji działających w sąsiadujących z nim dzielnicach: Stogach, Przeróbce, Krakowcu-Górkach Zachodnich. Ideą konkursu jest nagrodzenie najbardziej inspirujących i angażujących projektów, aktywizujących lokalną społeczność, które są związane np. z działaniami edukacyjnymi, lokalnym dziedzictwem, ochroną środowiska, czy zapobieganiem wykluczeniu konkretnych grup społecznych. Do wzięcia jest łącznie 250 tysięcy złotych. Konkurs finansowany jest w całości przez DCT Gdańsk.

To pierwsza tego typu inicjatywa DCT Gdańsk, skierowana jednocześnie do mieszkańców wszystkich dzielnic, bezpośrednio sąsiadujących z terminalem. Zwycięzców konkursu wyłoni specjalna kapituła, złożona z przedstawicieli kilku instytucji, w tym DCT  Gdańsk. Oceni ona między innymi wpływ zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu, innowacyjność i oryginalność projektów oraz doświadczenie wnioskodawcy oraz partnera lub partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce. Kapituła wybierze siedem zgłoszeń i tym wnioskodawcom DCT Gdańsk zaproponuje zawarcie umów o udzielenie dotacji w pierwszej kolejności oraz trzy tzw. wnioski rezerwowe.

Do "Busoli" mogą zgłosić się organizacje non-profit, ale również szkoły, przedszkola oraz organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia i promocją sportu. Wnioskodawcami nie mogą być natomiast osoby fizyczne, partie polityczne, organizacje przez nie założone czy powstałe przy ich wsparciu oraz organizacje powołane w celu udzielenia pomocy konkretnym osobom. Cały budżet konkursu to ćwierć miliona złotych. Indywidualny wniosek powinien opiewać na maksymalną kwotę 36 tysięcy złotych. Zgłoszenia można składać od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022.

 - Od początku naszego istnienia w 2007 r. bardzo aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, podejmując szereg inicjatyw, mających na celu wywieranie trwałego wpływu na otoczenie, tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy 20 różnych projektów społecznych z 15 różnymi partnerami. Wspieramy edukację, aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, pomagamy seniorom - mówi Charles Baker, dyrektor generalny DCT Gdańsk.

- Współpracujemy z policją, strażą pożarną, pedagogami, szkołami, uczelniami wyższymi, naukowcami, klubami sportowymi oraz fundacjami i hospicjami. Nie traktujemy tych działań jako obowiązku, ale jako nieocenioną wartość dla najbliższego otoczenia - dodaje. 

Zdaniem Charlesa Bakera projekt grantowy jest kolejną, bardzo istotną cegiełką w działalności DCT na rzecz sąsiadów - mieszkańców Gdańska u DCT chce współtworzyć projekty ważne dla mieszkańców, którzy często są też pracownikami DCT.

Formularz zgłoszenia do konkursu oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dctgdansk.pl w zakładce CSR/Grant Dzielnicowy Busole.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.