• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”

ew

08.10.2020 09:50 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”

Partnerzy portalu

V Konferencja Naukowa  „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju” - GospodarkaMorska.pl

Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii to cele V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 12-13 października br. Konferencję organizuje Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami są: Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

W trakcie piątej już edycji Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące różnych aspektów sektora energetycznego. W wydarzeniu weźmie udział prawie 130 prelegentów z całej Polski, wśród których znajdą się przedstawiciele największych polskich firm energetycznych, administracji publicznej, a także ekspertów i dziennikarzy  gospodarczych.

Przemiany, które obecnie dotykają sektor energetyczny, stawiają nowe wyzwania przed wszystkimi podmiotami i wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Podjęte dyskusje na ten temat pozwolą na wytyczenie kierunków rozwoju polskiego rynku energii oraz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, określenia planu rozwoju polskiej gospodarki wodorowej zwłaszcza w tak trudnym okresie zagrożenia epidemicznego – mówi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz.

Tematyka współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora, dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz rozbudowy infrastruktury, to tylko część tematów, które zostaną podjęte w trakcie konferencji naukowej.  

Zagrożenia dotykające systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa, czyli łańcuch sektora energetycznego, mają olbrzymi wpływ na stabilność i politykę gospodarczą państw. Poruszenie w debacie naukowo-eksperckiej kwestii dotyczących możliwości zapobiegania wojnom informacyjnym czy działaniom sabotażowym ułatwi zdefiniowanie celów dla polskiego sektora energetycznego – dodaje prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Organizatorzy konferencji zapewniają, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną będą wprowadzone i przestrzegane wszystkie procedury oraz wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo uczestników V Konferencji Naukowej organizatorzy zdecydowali się na wdrożenie formuły hybrydowej oraz zdalnej – online.  

Bezpieczeństwo uczestników jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu poszczególnych wydarzeń zaplanowanych w trakcie konferencji i umożliwieniu prelegentom zdalnego udziału. Budynek Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zostanie przygotowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MZ i GIS. Dzięki współpracy z firmą DFE Security posiadamy pakiet specjalistycznej i kompleksowej ochrony sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie dokumenty użyte w trakcie wydarzenia będą ozonowane za pomocą urządzenia użyczonego przez przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. W głównej auli będzie stosowany specjalny system wietrzenia na zasadzie tzw. „otwartego okna”, a w całym obiekcie będą rozmieszczone stanowiska do dezynfekcji. Środki ochrony osobistej zapewnią organizatorzy V Konferencji oraz sponsorzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Województwo Podkarpackie oraz ML System. Innowacyjnym rozwiązaniem na skalę krajową będzie użycie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C firmy ControlTec, który kompleksowo dezynfekuje pomieszczenia z bakterii, wirusów i innych szkodliwych drobnoustrojów – dodaje dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz.

Wśród blisko 130 prelegentów, którzy potwierdzili swój udział w V Konferencji, obecni będą
m.in.:

Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
Zbigniew Gryglas – Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej,
Remigiusz Żuchowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
Józef Węgrecki – Wiceprezes PKN ORLEN,
Monika Morawiecka – Prezes Zarządu PGE Baltica,
Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN,
prof. Leszek Jesień - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE,
Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN,
dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn – Instytut Energetyki,
Piotr Woźniak – b. Prezes PGNiG (2016-2020),
Włodzimierz Hrymniak – Polski Fundusz Rozwoju,
Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
Dominik Jankowski – Kierownik Wydziału Politycznego Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO,
Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej,
Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum,
Agata Łoskot–Strachota – Ośrodek Studiów Wschodnich,
dr inż. Witold Skomra – Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Sławomir Żygowski – Prezes General Electric Power,
Mariusz Witoński – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej,
Dawid Cycoń – Prezes ML System,
Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
Robert Kwiatkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Polska Spółka Gazownicza,
dr Damian Szlachter – Centrum Antyterrorystyczne ABW,
dr Marcin Sienkiewicz – Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowa Giełda Energii,
Marcin Jastrzębski – Prezes Veramo S.A.,
Tomasz Grudziński – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji i Obiektów Polskiej Spółki Gazownictwa,
dr inż. Marek Grabowy – Dyrektor CEREL,
mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project,
ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – Kierownik Wydziału Ochrony Technicznej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.,
Włodzimierz Pomierny – Agencja Rozwoju Przemysłu,
Kamil Basaj – Fundacja INFO OPS Polska.

Podczas paneli tematycznych będą poruszane tematy dotyczące: strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG SA, ARP S.A.
Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN
Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE Security, ControlTec
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy założony w 2015 r., którego najważniejszą misją jest wspieranie i rozpowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój działalności popularyzującej naukę i wiedzę o polityce energetycznej.

Strona internetowa wydarzenia: www.instytutpe.pl/konferencja2020

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.