• <
KONGSBERG_2023

Pierwszy odcinek gazociągu Zdzieszowice – Wrocław oddany do eksploatacji

sons

02.06.2020 08:17 Źródło: GAZ-SYSTEM
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Pierwszy odcinek gazociągu Zdzieszowice – Wrocław oddany do eksploatacji

Partnerzy portalu

Pierwszy odcinek gazociągu Zdzieszowice – Wrocław oddany do eksploatacji - GospodarkaMorska.pl

GAZ-SYSTEM uzyskał pozwolenie na użytkowanie gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów, który jest elementem inwestycji Zdzieszowice – Wrocław.

Wybudowany odcinek gazociągu o średnicy 1000 mm i długości ok. 49 km jest elementem gazowego Korytarza Północ-Południe. Gazociąg łączy zespół zaporowo-upustowy Kiełczów z węzłem gazowym Skarbimierz i gazociągiem relacji Zdzieszowice – Brzeg. W ramach inwestycji powstała wzdłuż gazociągu linia światłowodowa oraz infrastruktura niezbędna do jego obsługi.

W czasie pandemii GAZ-SYSTEM podjął szereg działań mających na celu utrzymanie ciągłości prowadzenia inwestycji przy zapewnieniu standardów bezpieczeństwa pracownikom zarówno wykonawcy, nadzoru inwestorskiego jak i naszej Spółki. Dzięki wdrożonym procedurom możemy zgodnie z planem oddać do eksploatacji pierwszy odcinek inwestycji Zdzieszowice – Wrocław – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

W ramach inwestycji zostały wybudowane trzy zespoły zaporowo-upustowe: w Nadolicach, Sobocisku i Godzikowicach oraz dwie stacje ochrony katodowej: w Śliwicach oraz Godzikowicach. Powstał także gazociąg o długości ok. 0,3 km od zespołu zaporowo-upustowego Godzikowice do istniejącej stacji pomiarowej w Godzikowicach.

Podczas budowy wykonano cztery przewierty HDD DN1000 o długości od 597 m do 1180 m i jeden przewiert Direct Pipe o długości 448 m – pod rzekami oraz drogą wojewódzką. Ponadto zrealizowano ponad trzydzieści mniejszych przecisków i przejść podziemnych, pokonując przeszkody terenowe na trasie gazociągu.

Korzyści z inwestycji

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław zwiększy przepustowość systemu przesyłowego w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki połączeniu z gazociągami budowanymi na Górnym Śląsku i Podkarpaciu stanowi istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach gazowego Korytarza Północ – Południe będzie można przesyłać gaz z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz w niedalekiej przyszłości z gazociągu Baltic Pipe na południe Polski i do krajów sąsiednich - na Słowację i Ukrainę. Większa dostępność niskoemisyjnego gazu dla energetyki i przemysłu przyczyni się do rozwoju gospodarczego tych regionów oraz pozwoli na poprawienie jakości powietrza. Ponadto GAZ-SYSTEM będzie corocznie płacił każdej gminie na trasie gazociągu podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości inwestycji na danym terenie, dzięki czemu możliwa będzie realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej.

Koszty budowy oraz dofinansowanie z UE

Koszt budowy pierwszego odcinka gazociągu (Brzeg – Zębice – Kiełczów) szacowany jest na ok. 288 mln złotych. Na podstawie podpisanej w grudniu 2016 r umowy, budowa gazociągu była dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie obejmujące cały gazociąg Zdzieszowice - Wrocław, łącznie z odcinkiem relacji Zdzieszowice – Brzeg, wynosi ponad 340 mln złotych.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.