• <
nauta_2024

NCBR: 80 mln zł na innowacje w gazownictwie

ew

04.09.2018 09:21 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

NCBR: 80 mln zł na innowacje w gazownictwie - GospodarkaMorska.pl

Blisko 80 mln zł otrzymają laureaci pierwszego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Pieniądze te trafią do innowacyjnych projektów, dzięki którym ma wzrosnąć konkurencyjność polskiego gazownictwa.

Konkurs realizowany jest przez NCBR we współpracy z partnerami przemysłowymi: Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.

"Wspólne Przedsięwzięcie INGA jest kolejnym programem, realizowanym przez agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zachęca przedsiębiorstwa do tworzenia przełomowych projektów z jednostkami naukowymi. Dzięki kooperacji nauki z biznesem zyskuje ekosystem innowacji w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki" – mówi cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Do dofinansowania rekomendowano projekty w łącznej wysokości blisko 80 mln zł, które będą realizowane przez konsorcja naukowe oraz naukowo-przemysłowe. Jak informuje NCBR w informacji prasowej, dzięki wsparciu z programu podjęte zostaną prace m.in. nad poszukiwaniem złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów jak również technologii tłumienia hałasu z obiektów gazowniczych i monitorowania gazociągów.

"Jestem głęboko przekonany, że wybrane projekty badawczo-rozwojowe w pierwszym konkursie INGA przełożą się wkrótce na innowacyjne technologie, dzięki którym dokonamy nie tylko znaczącego postępu w obszarze poszukiwań i eksploatacji, dystrybucji gazu, obsługi naszych klientów, ale również będą one miały konkretny wymiar finansowy" – komentuje Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. "INGA jest pierwszym w NCBR przedsięwzięciem, które kompleksowo podejmuje szeroki zakres tematyki badawczej obejmujący całość łańcucha wartości w przemyśle gazowniczym i ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności całej branży, a nie tylko rozwiązanie wybranych problemów technologicznych. Do końca roku zamierzamy podpisać umowy z wybranymi wnioskodawcami i rozpocząć realizację projektów" – dodaje.

Z kolei wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko podkreśla, że inicjatywy takie, jak Wspólne Przedsięwzięcie INGA zacieśniają współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi działającymi w danym sektorze a biznesem. "Liczę, że rozstrzygnięty właśnie konkurs to dopiero pierwsze z serii wspólnych działań, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora gazowego w naszym kraju i rozwiązywania istotnych problemów badawczych" – dodaje Zawartko.

Celem ogłoszonego jesienią zeszłego roku programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym. W szczególności chodzi tutaj o doprowadzenie do szybszego wdrażania innowacji w tym obszarze, poprawę efektywności polskiego sektora gazownictwa oraz zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Program INGA jest realizowany przez NCBR wspólnie z PGNiG SA i Gaz-System SA w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To unikalny mechanizm współfinansowania przez NCBR prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR przejmuje na siebie część ryzyka badawczego i wspiera finansowo w 50 proc. realizację Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne problemy technologiczne i badawczo-rozwojowe dla pozostałych partnerów programu. Całkowity przewidziany budżet programu to 400 mln zł.

"Zawiązywane przez NCBR ze spółkami bądź jednostkami samorządowymi wspólne przedsięwzięcia służą osiągnięciu założonego wcześniej celu, przykładowo WP SYNChem - zwiększeniu konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego, a WP BRIK – innowacyjności w obszarze infrastruktury kolejowej. W przypadku INGI koncentrujemy się na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa, widząc tu pole do zaawansowanych prac, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki" – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR.

NCBR podaje, że do konkursu zgłoszono 64 wnioski o łącznej wartości 390 mln zł. Projekty zostały zgłoszone przez 40 instytucji naukowych i 25 przedsiębiorstw zorganizowanych w konsorcja naukowo-techniczne.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.