• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Sejm przyjął poprawki Senatu w projekcie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

gm

07.04.2022 21:28 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Sejm przyjął poprawki Senatu w projekcie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Partnerzy portalu

Sejm przyjął poprawki Senatu w projekcie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl
Fot. Kapitel / Wikipedia

Poprawki Senatu do projektu ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie przyjął w czwartek Sejm. Uczelnia powstanie w oparciu o istniejącą Akademię Morską w Szczecinie. Swoje kadencje kontynuować będą w ramach Politechniki rektor, senat, rada i kolegium elektorów.

Ustawa dotyczy utworzenia 1 września 2022 r. Politechniki Morskiej w Szczecinie w oparciu o istniejącą Akademię Morską w Szczecinie. Jej projekt złożyła do Sejmu grupa posłów PiS, KO, Lewicy i PSL.

"Utworzenie Politechniki na bazie Akademii podkreśli techniczny profil działalności naukowej i dydaktycznej przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze dyscyplinach należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych" - napisano w uzasadnieniu. Zaznaczono, że taka zmiana przyczyni się także do pozytywnego odbioru uczelni w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Zgodnie z ustawą mienie Akademii stanie się mieniem Politechniki, nowo powołana Politechnika przejmie też wszelkie prawa i obowiązki Akademii w myśl mechanizmu sukcesji generalnej.

Utworzona Politechnika będzie musiała dostosować się do wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc uzyskać kategorię naukową co najmniej B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych.

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu są w większości doprecyzowujące i techniczne. Poprawka merytoryczna dotyczy zrównania kadencji rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z trwającą kadencją władz rektorskich Akademii Morskiej. Pierwszym rektorem Politechniki będzie zatem obecny rektor Akademii i będzie kontynuował swoją kadencję rozpoczętą 1 września 2020 r. Kontynuować swoje kadencje będą też senat, rada i kolegium elektorów.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.