• <

Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

ew/MGMiŻŚ

19.12.2019 09:02 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Partnerzy portalu

Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

16-17 grudnia 2019 r., w Brukseli, odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Polskiej delegacji przewodniczyła Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

W pierwszym dniu obrad, państwa członkowskie UE zaprezentowały stanowiska w zakresie Rozporządzenia Rady o kwotach połowowych TAC na Atlantyku i Morzu Północnym w 2020 r. Polska przedłożyła propozycję zwiększenia kwot połowowych zaproponowanych przez Komisję Europejską w zakresie halibuta niebieskiego na wodach międzynarodowych. W tym zakresie odbyły się również rozmowy trójstronne.

Następnie Rada UE przyjęła podejście ogólne w sprawie rozporządzenia nowelizującego dwa akty prawne: plan wieloletni dla Bałtyku oraz obecny Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Dzięki uzgodnionym przez Radę przepisom, w ramach stałego zaprzestania działalności połowowej możliwe będzie złomowanie statków, które poławiały dorsza w Bałtyku i śledzia w jego zachodniej części. Przedstawiciel Polski zaznaczył, że propozycja przedstawiona prze KE nie rozwiązuje wszystkich problemów rybołówstwa związanych z cięciami kwot połowowych. Podkreślił również, że obecna perspektywa finansowa w ramach EFMR jest praktycznie wyczerpana i wymaga podjęcia nowych działań w tym zakresie.

Wypracowane podejście ogólne stanowi mandat Rady UE do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Rada jest teraz gotowa do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem, gdy tylko ustali on swoje stanowisko.

Drugiego dnia obrad przedstawiciele państw członkowskich omówili kompromis Prezydencji fińskiej w zakresie kwot połowowych na Atlantyku i Morzu Północnym w 2020 r. Przedstawiony kompromis uwzględnił postulaty państw członkowskich, zwiększając kwotę połowową w zakresie halibuta z proponowanych przez KE - 1300 ton do 1800 ton.

Przedstawiciele państw członkowskich wysłuchali również deklaracji ws. elastyczności budżetowej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa na lata 2014–2020, przedstawioną przez Republikę Czeską. Celem deklaracji jest odblokowanie kwot zamrożonych w budżetach programowych państw członkowskich, a tym samym umożliwienie pełnego wykorzystania środków pochodzących z EFMR.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.