• <
escort_980x120_gif_2020

MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie

Strona główna Rybołówstwo, ekologia MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie
MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie - GospodarkaMorska.pl

ew

25.01.2020 Źródło: własne

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zaprezentowane wyniki ekspertyzy pt. Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody”. Opracowanie zostało wykonane w związku z trwającymi na forum unijnym pracami nad przyjęciem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.

W projekcie przedmiotowego rozporządzenia określono minimalne wymagania oraz procedury dotyczące wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie. Jego głównym celem jest przyczynienie się do zmniejszenia niedoboru wody w całej UE, w ramach przystosowywania się do zmiany klimatu, przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania wody odzyskiwanej.

Przyjęcie rozporządzenia oznaczać będzie konieczność zmian w porządku prawnym, by dostosować istniejące przepisy do nowych wymogów.

W spotkaniu oprócz pracowników MGMiŻŚ wzięli udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, a także przedstawiciele jednostek badawczych: Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

Liczny udział przedstawicieli krajowych instytucji pozwolił na dyskusję na temat sposobu ustanowienia odpowiednich procedur i sposobu podejścia do wdrożenia ww. rozporządzenia w Polsce.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.