• <
escort_980x120_gif_2020

MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie

Strona główna Rybołówstwo, ekologia MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie
MGMiŻŚ: spotkanie dotyczące ponownego wykorzystania wody w rolnictwie - GospodarkaMorska.pl

ew

25.01.2020 Źródło: własne

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zaprezentowane wyniki ekspertyzy pt. Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody”. Opracowanie zostało wykonane w związku z trwającymi na forum unijnym pracami nad przyjęciem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.

W projekcie przedmiotowego rozporządzenia określono minimalne wymagania oraz procedury dotyczące wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie. Jego głównym celem jest przyczynienie się do zmniejszenia niedoboru wody w całej UE, w ramach przystosowywania się do zmiany klimatu, przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania wody odzyskiwanej.

Przyjęcie rozporządzenia oznaczać będzie konieczność zmian w porządku prawnym, by dostosować istniejące przepisy do nowych wymogów.

W spotkaniu oprócz pracowników MGMiŻŚ wzięli udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, a także przedstawiciele jednostek badawczych: Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

Liczny udział przedstawicieli krajowych instytucji pozwolił na dyskusję na temat sposobu ustanowienia odpowiednich procedur i sposobu podejścia do wdrożenia ww. rozporządzenia w Polsce.

Źródło:
własne
 Ropa brent 40,85 $ baryłka  -3,02% 21:58
 Cyna 17350,00 $ tona 0,76% 29 wrz
 Cynk 2418,00 $ tona 1,00% 29 wrz
 Aluminium 1746,00 $ tona 0,52% 29 wrz
 Pallad 2323,80 $ uncja  0,49% 21:54
 Platyna 907,15 $ uncja  0,82% 21:58
 Srebro 23,89 $ uncja  2,31% 21:58
 Złoto 1910,35 $ uncja  1,03% 21:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.