• <
CHIPOLBROK_TOP

Rybacy mogą składać wnioski na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Rybacy mogą składać wnioski na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej
Rybacy mogą składać wnioski na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej - GospodarkaMorska.pl

PMK

26.04.2017 Źródło: własne

Od 28 kwietnia rybacy mogą składać wnioski o dofinansowanie na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Będzie można je składać do 24 maja w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W komunikacie przygotowanym przez ministerstwo gospodarki morskiej można przeczytać:

„Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 28 kwietnia do 24 maja 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 40 000 000 złotych.”

Dofinansowanie może być wydawane na maksymalnie 6 miesięcy w latach 2014-2020. Przez ten czas działalność rybaka musi być zawieszona. Będzie to sprawdzać odpowiednia instytucja. Ubiegać o wniosek będą mogli się właściciele unijnych statków rybackich, które przez 120 dni w ostatnich 2 latach prowadzili działalność połowową na morzu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.