• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Pomniejszenie kwot połowowych na rok 2019. Czas na rezygnację z kwoty upływa 15 lipca 2018 r.

pc/gov.pl

11.06.2018 10:03 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Pomniejszenie kwot połowowych na rok 2019. Czas na rezygnację z kwoty upływa 15 lipca 2018 r.

Partnerzy portalu

Pomniejszenie kwot połowowych na rok 2019. Czas na rezygnację z kwoty upływa 15 lipca 2018 r. - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że podczas podziału indywidualnych kwot połowowych na rok 2019, zostanie po raz pierwszy zastosowany art. 51 ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2018, nr 5018. z późn. zm.) stanowiący, że indywidualna kwota połowowa, która ma zostać przyznana do wykorzystania w kolejnym roku kalendarzowym jest pomniejszana, gdy armator nie wykorzystał części indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmu morskiego, możliwej do wykorzystania w latach 2016- 2017.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w latach kolejnych. Przykładowo podczas podziału indywidulanych kwot połowowych na rok 2020, będzie brane pod uwagę wykorzystanie indywidulanych kwot połowowych z lat 2017-2018.

W związku z powyższym, Departament Rybołówstwa przypomina, że 15 lipca br. upływa termin, w którym można zrezygnować z całości lub części indywidualnej kwoty połowowej (art. 52 ustawy o rybołówstwie morskim). Kwota połowowa, której będzie dotyczyć rezygnacja zostanie uznana za wykorzystaną. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W celu uniknięcia odliczania kwot połowowych na kolejny rok kalendarzowy, w jednym z 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przydział indywidulanych kwot połowowych na dany rok, należy wykorzystać co najmniej 80 % przyznanej indywidulanej kwoty połowowej dorsza, śledzia, szprota i 50 % indywidulanej kwoty połowowej łososia.

Regulacja polega na:

• odliczeniu od indywidualnej kwoty połowowej gatunku, który ma zostać przyznany na dany rok kalendarzowy niewykorzystanej kwoty tego gatunku z 2 lat poprzednich;

• odliczana kwota stanowi średnią niewykorzystanych kwot;

• w przypadku nieodłowienia kwoty tylko w jednym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, nie dokonuje się pomniejszenia kwoty gatunku, który ma zostać przyznany.

Sposób wyliczenia pomniejszania indywidulanych kwot połowowych

Przykłady:


1. W roku 2016 armator odłowił 75 % kwoty dorsza. W roku 2017 odłowił 60 % kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu odliczone 12,5 % kwoty dorsza, która mogłaby być mu przyznana. [(80% - 75%)+(80%-60%)]:2=(5%+20%):2=25%:2=12,5%

2. W roku 2016 armator odłowił 80 % kwoty dorsza. W roku 2017 odłowił 30 % kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 indywidualna kwota połowowa dorsza nie zostanie pomniejszona.

Kwotę uważa się za wykorzystaną również, gdy:


1) Armator odłowił kwotę połowową otrzymaną w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych - kwota połowowa uzyskana w ramach wymiany międzynarodowej lub przekazania przez innego armatora lub z innego swojego statku nie jest brana pod uwagę, nie odłowienie jej nie powoduje pomniejszenia;

2) Armator zrezygnował z całości albo części kwoty połowowej do 15 lipca składając wniosek o cofnięcie lub zmianę SZP;

3) Przekazania przez armatora kwoty na statek, którego jest armatorem przez co najmniej 24 kolejne miesiące;

4) przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej.

Kwoty nie uznaje się za wykorzystaną w przypadku jej przekazania na statek rybacki innego armatora

Przykłady:

1. W roku 2016 armator przekazał 30 % kwoty dorsza innemu armatorowi na jego statek i odłowił całą pozostałą mu kwotę dorsza. W roku 2017 odłowił 60 % kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu odliczone 15 % kwoty dorsza, która mogłaby być mu przyznana. [(80% - 70%)+(80%-60%)]:2=(10%+20%):2=30%:2=15%

2. W roku 2016 armator przekazał 30 % kwoty dorsza innemu armatorowi (kwota niewykorzystana) na jego statek i odłowił 40% pozostałej mu kwoty dorsza. W roku 2017 odłowił 60 % kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu odliczone 30 % kwoty dorsza, która mogłaby być mu przyznana. [(80% - 40%)+(80%-60%)]:2=(40%+20%):2=60%:2=30%

3. W roku 2016 armator przekazał 30 % kwoty dorsza innemu armatorowi (kwota niewykorzystana) na jego statek i odłowił 40% pozostałej mu kwoty dorsza. W roku 2017 przekazał 20 % kwoty dorsza innemu armatorowi i odłowił 50 % pozostałej kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu odliczone 35 % kwoty dorsza, która mogłaby być mu przyznana. [(80% - 40%)+(80%-50%)]:2=(40%+30%):2=70%:2=35%

4. W roku 2016 armator przekazał 90 % kwoty dorsza innemu armatorowi (kwota niewykorzystana) na jego statek i odłowił całą pozostałą mu kwotę dorsza. W roku 2017 przekazał 90% kwoty dorsza i odłowił 100 % pozostałej kwoty dorsza. Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu odliczone 70 % kwoty dorsza, która mogłaby być mu przyznana. [(80% - 10%)+(80%-10%)]:2=(70%+70%):2=140%:2=70%

5. W roku 2016 armator odłowił 90 % kwoty dorsza. W roku 2017 przekazał 100 % kwoty dorsza na swój inny statek, którego jest armatorem przez co najmniej kolejne 24 miesiące (kwota wykorzystana). Wydając SZP na rok 2019 od indywidualnej kwoty połowowej dorsza zostanie mu przyznane 100% kwoty dorsza możliwej do uzyskania.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.