• <

Polacy skutecznie wykorzystali środki z programu RYBY 2007—2013

01.07.2015 10:37 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Polacy skutecznie wykorzystali środki z programu RYBY 2007—2013
Polacy skutecznie wykorzystali środki z programu RYBY 2007—2013 - GospodarkaMorska.pl

Zakończono podsumowanie programu operacyjnego RYBY 2007—2013. Na około miliardzie euro środków z tego funduszu skorzystali polscy rybacy, porty, firmy przetwórcze i lokalne społeczności.

Dzięki unijnym pieniądzom powstało w całej Polsce mnóstwo ciekawych projektów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrefinansowała m.in. znaczną część kosztów budowy zakładu hodowli ryb w Bońkach koło Płońska. Koszt całej inwestycji, realizowanej przez firmę Global Fish, przekraczał 30 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 19 mln zł. Zakład jest wyposażony w najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną technologię chowu ryb w systemie zamkniętego obiegu wody, pozwalającą na ich intensywną hodowlę. W nowoczesnej hali jest produkowane ponad 1000 ton ryb rocznie, głównie tilapii.

Z wartej 30 mln złotych dotacji skorzystała również przystań rybacka w Kuźnicy (k. Jastarni). Pieniądze zostały przeznaczone na rozbudowę skromnego ówcześnie obiektu. Na co dzień w porcie stoi 35 jednostek w głównej mierze należących do rybaków z Kuźnicy. Przed rozbudową było tam tylko jedno utwardzone nabrzeże, więc kutry musiały stać burta w burtę nawet po trzy obok siebie. Inne kutry zmuszone były cumować na kotwicy, co utrudniało pracę rybakom, którzy codziennie transportowali tam ciężki sprzęt czy też wyładowywali złowione ryby.

By zmienić ten stan rzeczy zaplanowano budowę falochronu południowego o długości 174 m i falochronu wschodniego o długości 110 m oraz wykonanie umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o 15 m o długości 154 m. Zwiększono tym samym basen portu o ok. 3,5 ha, a co za tym idzie ilość miejsc postojowych dla łodzi rybackich.

Wsparcie z UE wykorzystał także Port w Darłowie, który od dawna wymagał gruntownej modernizacji. Zakres prac był niezwykle szeroki - obejmował bowiem modernizację i rozbudowę infrastruktury portowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 35 milionów zł. i został całkowicie sfinansowany przez dotacje z programu  RYBY 2007—2013. W Darłowie powstał m.in. szereg budynków magazynowo-garażowych, przebudowano sieć elektryczną oraz kanalizację deszczową, a także wyposażono nowe nabrzeże w pompy pomostowe.

Program RYBY 2007—2013 składał się z pięciu tzw. osi priorytetowych, a cały budżet przeznaczony na jego realizację wynosił około miliarda euro. Najwięcej dostępnych środków wykorzystały firmy z osi priorytetowej 3 dotyczącej m.in. ochronie przyrody morskiej, inwestycji w portach rybackich, projektów pilotażowych czy modyfikacji statków. 318 firm pozyskały aż 99,35 proc. pieniędzy przeznaczonych na te cele przez Unię.

Podobne wyniki zanotowały firmy ubiegające się o dotację z  osi priorytetowej 1 (inwestycje w kutry, rybactwo przybrzeżne), które uzyskały 98, 47 proc. dostępnych środków. Z kolei z osi 4 samorządy województw wydały 99,09 proc. środków na inicjatywy lokalne. W sprawozdaniu przygotowanemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreślono, że Polska nie utraciła żadnych środków finansowych zaplanowanych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.