• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

O akwakulturze i problemach producentów

16.01.2016 08:32 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo O akwakulturze i problemach producentów

Partnerzy portalu

O akwakulturze i problemach producentów - GospodarkaMorska.pl

Minister Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk i Żeglugi Śródlądowej spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Głównym tematem była akwakultura i problemy przedsiębiorców reprezentujących tę branżę.

Jacek Juchniewicz, prezes SPRŁ poinformował, iż Stowarzyszenia skupia skupiamy 120 członków, profesjonalnych hodowców ryb, reprezentujących 65 gospodarstw. Jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Akwakultury. Prezes podkreślając skalę działalności dodał, iż polscy hodowcy ryb rocznie produkują 17 tys. Ton a swój potencjał szacują na 20 tys. Ton rocznie. Wartość całorocznej produkcji to ok. 190 mln zł. Za tymi liczbami kryje się 150 podmiotów, z których 130 zajmuje się głównie hodowlą gatunków łososiowatych

Hodowcy ryb przyznali, iż akwakultura, która kwitnie na świecie (8 proc. Wzrostu ryb hodowlanych) w Polsce i krajach Unii Europejskiej boryka się z problemami. – Mimo iż jest sztandarowym hasłem UE –przyznał prezes SPRŁ. – Rozwój blokują bezsensowne regulacje, które zmniejszyły nam 30-krotnie przydział wody przepływowej. Co mamy robić? Likwidować hodowle, czyli nasze warsztaty pracy, zadusić ryby, mamy zwracać fundusze, które otrzymaliśmy na rozwój hodowli? – pytali hodowcy.

Minister Marek Gróbarczyk przyznał, że to bardzo cenne informacje. – Resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powstał m.in. po to, by takie problemy rozwiązywać i eliminować złe regulacje.

Minister zobowiązał się do zorganizowania spotkania wspólnie z wiceministrem ochrony środowiska Mariuszem Gajdą, odpowiadającym za dyrektywę wodną i przedstawicielami wszystkich zainteresowanych stron, by jak najszybciej rozwiązać artykułowane przez hodowców problemy.
Minister przystał też na prośbę przedstawicieli SPRŁ, by zainaugurować Walne Zgromadzenie Europejskich Producentów Akwakultury, które odbędzie się 27 i 28 maja br. W Warszawie. Niewykluczone, że resort obejmie honorowym patronatem to wydarzenie.

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.