• <
escort_980x120_gif_2020

Departament Energii USA poszukuje danych do badań środowiskowych na morzu

sons/offshore-energy

05.06.2020 08:51 Źródło: offshore-energy.biz
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Departament Energii USA poszukuje danych do badań środowiskowych na morzu

Partnerzy portalu

Departament Energii USA poszukuje danych do badań środowiskowych na morzu - GospodarkaMorska.pl

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) uruchomił proces zapytania o informacje (RFI), dotyczący wpływu morskiej energii wiatrowej oraz powiązanej z nią technologii monitorowania i łagodzenia na środowisk.

Celem RFI, wydanym przez Urząd ds. Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej (EERE), jest pozyskiwanie opinii ze strony przemysłu, środowiska akademickiego, agencji rządowych i opinii publicznej na temat potrzeb badawczych, dotyczących wpływu morskiej energii wiatrowej i powiązanej z nią technologii monitorowania i potencjalnych środków łagodzących na środowisko na wodach USA.

EERE dąży do uzyskania wkładu w badania, w celu uzupełnienia luk w wiedzy o wysokim priorytecie, która ma kluczowe znaczenie dla oceny wpływu morskiego wiatru na środowisko oraz umożliwia ulokowanie i udzielanie pozwoleń na projekty w różnych skalach czasowych i geograficznych.

Ponadto, potrzebne są odpowiedzi na pytania dot. poprawy i walidacji technologii i metod monitorowania i łagodzenia, a także oceny ich kosztów i skuteczności. Ma to na celu poprawę ocen środowiskowych, wskazanie opłacalnych rozwiązań i zminimalizowanie kosztów monitorowania dla przyszłych projektów.

RFI dotyczy również badań nad unikaniem kolizji ptaków czy nietoperzy z łopatami wiatraków, monitorowania i łagodzenia hałasu budowlanego oraz zmian siedlisk i ich użytkowania.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.