• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Promocja oficerska na ORP Błyskawica

25.08.2020 12:46 Źródło: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Partnerzy portalu

Promocja oficerska na ORP Błyskawica - GospodarkaMorska.pl
fot. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

W najbliższy piątek, 28 sierpnia, o godzinie 11:00 odbędzie się uroczysta promocja oficerska absolwentów studiów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Aktu mianowania dokona I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL. Uroczystość będzie miała miejsce tradycyjnie na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Natomiast dzień wcześniej, w Audytorium AMW, o godzinie 10:00, absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia studiów.

W gronie przyszłych podporuczników marynarki 13 osób – 5 kobiet i 8 mężczyzn – studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób (wszyscy mężczyźni) na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym. Prymusem został bosm. pchor. Michał Grozalski, drugą lokatę zajął bsm. pchor. Krystian Sokołowski, a trzecią bsm. pchor. Damian Głowacki.

Prymus otrzyma nagrodę Prezydenta RP w postaci honorowej broni białej (Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej). Absolwentom kończącym studia z II i III lokatą wręczone zostaną wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej oraz Rektora – Komendanta AMW. Promocję uświetni obecność Kompanii Reprezentacyjnej MW RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP. Defilada pododdziałów, wraz z absolwentami już jako oficerami, zakończy ceremonię.

Uroczystości będą transmitowane online na kanale YouTube AMW:

- uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wojskowych https://youtu.be/nE-kBdxj0EQ

- promocja oficerska https://youtu.be/j-wQeb-W96w

Promocja na pierwszy stopień oficerski nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. Ten akt mianowania odbywa się przez dotknięcie przez generała (admirała) szablą lewego ramienia przyklękającego na jednym kolanie podchorążego. Przy schodzeniu z pokładu okrętu nowo promowanego oficera Marynarki Wojennej, towarzyszy mu, pierwszy raz w życiu, świst trapowy.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która kształci przyszłych oficerów nie tylko na potrzeby Marynarki Wojennej, ale również na potrzeby pozostałych rodzajów  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Studia w AMW są także interesujące finansowo, gdyż student wojskowy I roku otrzymuje uposażenie w wysokości 1200 zł, które w kolejnych latach systematycznie wzrasta. Uczelnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oferuje studia na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, systemy informacyjne w bezpieczeństwa.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.