• <
urząd_morski_gdynia_2021

Zmiany PRS w polityce cenowej za przeglądy statków śródlądowych w eksploatacji

10.09.2015 12:24 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Zmiany PRS w polityce cenowej za przeglądy statków śródlądowych w eksploatacji
Zmiany PRS w polityce cenowej za przeglądy statków śródlądowych w eksploatacji - GospodarkaMorska.pl

1 września 2015 r. Polski Rejestr Statków S.A. dokonał zasadniczych zmian w swojej polityce cenowej za przeglądy statków śródlądowych w eksploatacji.

W odniesieniu do wszystkich statków śródlądowych na rejon 1 i 2 obowiązują obecnie  ceny mające dotychczas zastosowanie tylko dla statków kategorii D. Powyższa zmiana sprawia, że opłaty za przeglądy jednostek, które wcześniej nie posiadały znaku „D” będą niższe o około 20%.

Natomiast opłaty za przeglądy statków śródlądowych na rejon 3 i 4 są obecnie ustalone w oparciu o cennik administracyjny odnoszący się do czynności inspekcyjnych, zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Załącznik Nr 3, Tabele nr 1 i 2).
PRS będąc instytucją klasyfikacyjną uznaną przez UE w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, jest jednocześnie podmiotem upoważnionym przez polską administrację do wykonywania czynności inspekcyjnych dla wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej. W związku z tym, wprowadzone przez PRS zmiany dotyczą zarówno cen za wykonanie samych czynności inspekcyjnych, jak i cen za przegląd klasyfikacyjny dla odnowienia klasy statku śródlądowego na rejon 3 i 4 połączony z wykonaniem czynności inspekcyjnych.

I tak, opłaty za czynności inspekcyjne skalkulowano na poziomie o 5% niższym od cen administracyjnych stosowanych przez Komisje Inspekcyjne, natomiast opłaty za przegląd dla odnowienia klasy statków na rejon 3 i 4, połączony z czynnościami inspekcyjnymi są nieznacznie, bo tylko o 20%, wyższe od opłat za same czynności inspekcyjne. Przypominamy, że w związku z wcześniejszą likwidacją przeglądów pośrednich, są to jedyne opłaty za nadzór klasyfikacyjny ponoszone przez armatora w 5-letnim cyklu.

Opłaty za przeglądy zasadnicze dla nadania klasy statku na rejon 3 i 4 oraz za przeglądy dla przesunięcia terminu odnowienia klasy, przywrócenia klasy, a także przeglądy dla wydania Orzeczenia technicznego o zdatności do pływania(OT) na te rejony, zostały również skalkulowane w odniesieniu do nowych, niższych cen za odnowienie klasy.

Liczymy, że powyższe zmiany spotkają się z uznaniem Armatorów i przyczynią się do poszerzenia współpracy z PRS w zakresie nadzoru technicznego nad statkami śródlądowymi. Polecamy zwłaszcza nadzór klasyfikacyjny, który z uwagi na obecny poziom opłat za przeglądy, zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu stanu technicznego statku, a więc jego niezawodności i bezpieczeństwa, przy stosunkowo niedużych kosztach nadzoru.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.