• <

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca br. spadło wobec maja br. i wyniosło ok. 956,2 mld zł

pc

20.07.2018 16:45 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca br. spadło wobec maja br. i wyniosło ok. 956,2 mld zł

Partnerzy portalu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca br. spadło wobec maja br. i wyniosło ok. 956,2 mld zł - GospodarkaMorska.pl

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec czerwca br. spadło wobec maja br. o 5,9 mld zł i wyniosło ok. 956,2 mld zł - wynika z opublikowanych w piątek wstępnych szacunkowych danych resortu finansów. Od początku roku zadłużenie SP wzrosło o 27,7 mld zł, czyli o 3 proc.

Zgodnie z komunikatem MF po czerwcu br. dług krajowy miał wartość ok. 662,5 mld zł, a dług w walutach obcych ok. 293,6 mld zł (tj. 30,7 proc. całego długu SP).

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec maja 2018 r. wyniosło 962 mld 23 mln zł, co oznacza wzrost o 13 mld 283 mln zł (1,4 proc.) w maju 2018 r. oraz wzrost o 33 mld 550 mln zł (3,6 proc.) od początku 2018 r.

Poinformowano, że w maju 2018 r. udział nierezydentów w długu Skarbu Państwa wyniósł 49,8 proc., co oznaczało spadek o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

MF wyjaśniło, że wzrost zadłużenia w maju 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (plus 0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa 0,3 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (o 2,9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; osłabienia złotego (plus 9,7 mld zł) o 2,3 proc. wobec euro, o 6,7 proc. wobec dolara, o 6,6 proc. wobec franka, o 7,4 proc. wobec jena oraz o 5,2 proc. wobec juana.

Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (o 36,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (minus 18,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 9,6 mld zł; osłabienia złotego (plus 12,7 mld zł) o 3,6 proc. wobec euro, o 6,9 proc. wobec dolara, o 5,3 proc. wobec franka, o 10,8 proc. wobec jena i o 8,2 proc. wobec juana. Na wzrost zadłużenia miał też wpływ wzrost długu z tytułu depozytów sądowych (o 1,4 mld zł).

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2018 r. zwiększyło się o 7,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (plus 7,1 mld zł).

W komunikacie poinformowano, że w maju 2018 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 5,4 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu oraz osłabienia złotego (o 9,7 mld zł).

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 16,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych również o 16,8 mld zł. Było to wynikiem: zwiększenia długu w euro (o 1,9 mld euro), zmniejszenia długu we frankach (o 1,0 mld franków), osłabienia złotego (plus 12,7 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w dolarach, jenach i juanach.

Dodano, że w maju 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,3 proc., tj. zwiększył się o 0,7 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i o 0,2 pkt proc. mdm. Wzrost udziału dług w walutach wynikał przede wszystkim z większej dynamiki wzrostu długu zagranicznego niż krajowego, co było efektem osłabienia złotego.

MF przypomina, że strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30 proc.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.