• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Politechnika Gdańska i stocznia Nauta zacieśniają współpracę

gm

21.09.2022 22:45 Źródło: Politechnika Gdańska
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Politechnika Gdańska i stocznia Nauta zacieśniają współpracę

Partnerzy portalu

Politechnika Gdańska i stocznia Nauta zacieśniają współpracę - GospodarkaMorska.pl
Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Monika Kozakiewicz, p.o. prezesa zarządu Stoczni Remontowej Nauta S.A. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej oraz Stocznia Remontowa Nauta S.A. zawarły ramową umowę dotyczącą bliskiej współpracy. Jej podpisanie to kolejny krok usprawniający wieloletnią współpracę obydwu instytucji w zakresie realizacji projektów na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Strony porozumienia zawarły umowę w środę 21 września 2022 r. w Sali Senatu Poliechniki Gdańskiej. Sygnatariuszami dokumentu byli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Monika Kozakiewicz, p.o. prezesa zarządu Stoczni Remontowej Nauta S.A.

"Aktywne wsparcie rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego to jeden z priorytetów Politechniki Gdańskiej" – cytuje na swojej stronie uczelnia prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej.

"Nasza uczelnia ma tym zakresie duże doświadczenie, ale stale pracujemy nad dalszym podnoszeniem kompetencji i możliwości naszych naukowców i jednostek, które się do tego przyczyniają. Partnerstwo PG ze Stocznią Remontową Nauta ma już bogatą historię, ale my zamierzamy tę współpracę jeszcze mocniej pogłębiać" – czytamy.

Natomiast Monika Kozakiewicz, prezes Stoczni Remontowej Nauta powiedziała, że zawarta umowa jest zwieńczeniem wieloletnich, wspólnych działań w sferze technologii bezpieczeństwa i obronności.

"W oparciu o zawarte porozumienie, w szczególności przy realizacji prac w zakresie systemów biernej ochrony okrętów oraz systemów hydroakustycznych, liczymy na wsparcie specjalistów Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności PG i owocną kontynuację naszej wieloletniej współpracy" – cytuje panią prezes Politechnika Gdańska.

Aktualnie SR Nauta S.A. realizuje w konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i PGZ Stocznią wojenną zawartą 24 czerwca br. umowę na naprawy główne i dokowe trzech trałowców projektu 207 – OORP Necko, Nakło oraz Mamry. Do SR NAUTA S.A. w październiku br. ma wejść ORP Nakło.

CTBO, czyli dawne CMTM

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej (dawniej: Centrum Morskich Technologii Militarnych PG – zmiana nastąpiła 1 września br. w oparciu o zarządzenie rektora PG) jest ogólnouczelnianym, interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym. Jego celem jest koordynowanie i nadzorowanie działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie technologii bezpieczeństwa i obronności oraz wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

– CTBO PG przejęło po CMTM wszystkie prawa i obowiązki. Zamierzamy jeszcze mocniej pracować nad wytwarzaniem i doskonaleniem technologii, które mogą posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa i możliwości obronnych naszego kraju – dodaje Paweł Zariczny, dyrektor CTBO.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.