• <
mewo_2022

Branża offshore spotkała się na Politechnice Gdańskiej [WIDEO]

12.09.2022 23:00
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Branża offshore spotkała się na Politechnice Gdańskiej [WIDEO]

Partnerzy portalu

Branża offshore spotkała się na Politechnice Gdańskiej [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Wojciech Cetnarski, Wiceprezes PSEW. Fot. Gospodarkamorska.pl

W miniony czwartek na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja Baltic Windustry z udziałem przedstawicieli najważniejszych podmiotów branży morskiej energetyki wiatrowej. W jednym miejscu spotkali się deweloperzy, eksperci i naukowcy.

Baltic Windustry odbyło się 8 września w auli głównego gmachu Politechniki Gdańskiej. Otworzył ją rektor PG, prof. Krzysztof Wilde.


– Konferencja Baltic Windustry ma na celu przybliżenie problematyki zarówno legislacji, firm, jak i nauki, tak, żeby te trzy elementy mogły ze sobą współdziałać – powiedział rektor Politechniki Gdańskiej.

– UE chce uruchomić 500 GW z wiatru do roku 2030. To ogromna ilość mocy. Offshore pełni tu naprawdę ważną rolę. Cała Europa może mieć do 160 GW do 2030 roku. Morze Bałtyckie posiada ogromny potencjał do rozwijania projektów morskich farm wiatrowych – mówiła podczas otwarcia Małgosia Bartosik, deputy CEO międzynarodowego stowarzyszenia WindEurope z siedzibą w Brukseli. – W ubiegłym tygodniu 8 krajów bałtyckich ogłosiło Deklarację Bałtycką (Baltic Declaration). Zobowiązały się tam do zwiększenia mocy i rozbudowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. To daje ogromne szanse na dodatkowe miejsca zatrudnienia. Przemysł wiatrowy jest wiodącą branżą europejską, z 250 fabrykami rozsianymi po całym kontynencie. Już dziś zatrudnia 300 tysięcy osób, a liczba ta ma wzrosnąć do 450 tys. do 2030 roku. Do tego czasu sam sektor offshore wind może zatrudniać 200 tys. Europejczyków. – wymieniła przedstawicielka WindEurope.

Spotkania w ramach Baltic Windustry podzielono na trzy sesje: administracja, w trakcie której zostały przedstawione informacje na temat instrumentów finansowania prac badawczo-przemysłowych, biznes, dotycząca korzyści ekonomicznych i możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej polskiego offshore, a także nauka, prezentująca przykłady wspólnych projektów naukowo-przemysłowych zakończonych sukcesem.

Przedstawiciele deweloperów zgodnie powtarzali, że aby polski wkład w morską energetykę wiatrową rósł, potrzebna jest synergia biznesu, nauki oraz dialog z rządem.

– Jeśli mówimy o nacisku na nowe inwestycje, to z jednej strony mamy w miarę stabilne otoczenie regulacyjne, które pozwala nam na budowę morskich farm wiatrowych, z drugiej strony ważny jest dostęp do zasobów – przedsiębiorstw które obsłużą projekty inwestycyjne, ale też będą serwisować farmy. Mówimy de facto o formie ekosystemu dostawców, poddostawców, współpracowników MEW, który powinien wzrastać w miarę jak rosną moce wytwórcze morskich elektrowni wiatrowych – powiedział Karol Wolff, dyrektor w Biurze Strategii w PKN Orlen.

Współpracę biznesu z rządem zapewnia Sector Deal, podpisany przez Rząd RP a stowarzyszenia przedsiębiorców. Ma on na celu zrealizowanie faz rozwoju morskich farm wiatrowych po 2030 roku. Wśród jego sygnatariuszy jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

– Ta praca ma na celu zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców i społeczności tak, aby offshore był nie tylko sposobem generowania energii elektrycznej z polskiego morza, ale stał się gałęzią przemysłu i kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. A od 24 lutego wiemy, że jest to istotny element naszego bezpieczeństwa narodowego. Tak naprawdę trudno znaleźć podobne źródło energii, dające porównywalne poczucie bezpieczeństwa i korzyści ekonomiczne – powiedział Wojciech Cetnarski, wiceprezes PSEW.

Istotną część rozmów zajęła tematyka innowacji technologicznych. Politechnika Gdańska ze swoim Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej ma spore ambicje, aby przysłużyć się w tym zakresie polskiej gospodarce. Już teraz kształci kadry przyszłej branży, m.in. na studiach podyplomowych na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa.

Pytany o wyzwania dla rozwoju polskiego offshoe wind, Wojciech Cetnarski z PSEW przyznał:

– Największe wyzwania to decyzyjność. Czekamy na zmianę polityki energetycznej Polski do roku 2040. Wiemy, że rząd pracuje nad tymi zmianami i mamy nadzieję, że znajdzie się w niej morska energetyka wiatrowa w takim stopniu, w jakim uważamy, że jest ona możliwa do zbudowania na polskim Bałtyku. Liczymy na przynajmniej 20-30 GW.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.