• <
pge_baltica_390x100_duży

Otwarcie Zbiornika Racibórz Dolny

30.06.2020 12:48 Źródło: Wody Polskie

Partnerzy portalu

Otwarcie Zbiornika Racibórz Dolny - GospodarkaMorska.pl
fot. Wody Polskie

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Daca Prezes Wód Polskich oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, Banku Światowego i innych organizacji zaangażowanych w budowę obiektu, wzięli dzisiaj udział w ceremonii odbioru Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze.

Zbiornik Racibórz Dolny jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o powstaniu zbiornika oraz sposobie jego działania można znaleźć w publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1170-zbiornik-raciborz-moze-przechwycic-fale-z-powodzi-tysiaclecia


escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.