• <
gryfia_70lat

Z wizytą u weterana

ew

12.07.2018 13:33 Źródło: 3fo.wp.mil.pl

Partnerzy portalu

Z wizytą u weterana - GospodarkaMorska.pl

Dowódca 3. Flotylli Okrętów, kmdr Mirosław Jurkowlaniec, odwiedził dzisiaj kapitana w stanie spoczynku Aleksanda Pawelca, najstarszego w Polsce marynarza. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu kapitana Pawelca w Gdyni.

Dowódcy Flotylli towarzyszyli komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Jarosław Wypijewski i rzecznik prasowy 3.FO kmdr ppor. Radosław Pioch.

Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec pochodzi z Lututowa, koło Wielunia, gdzie urodził się w 1915 roku. Żołnierski mundur założył wiosną 1939 roku trafiając do plutonu zwiadu 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku z tą jednostką brał udział w obronie Wybrzeża (Redy, Rumi, Kępy Oksywskiej). Po śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego trafił na przymusowe roboty, skąd uciekł. Wrócił w rodzinne strony i podjął walkę wstępując w szeregi tamtejszego oddziału Armii Krajowej, nad którym dwa lata później objął dowództwo. Po zakończeniu działań wojennych, z obawy przed konsekwencjami przynależności do AK, powrócił na Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie mieszka do dziś. W 2016 roku, przez Ministra Obrony Narodowej został mianowany na stopień kapitana.

Najstarszy polski marynarz na stałe związał się z Marynarką Wojenną. Jest częstym gościem na wszystkich jej uroczystościach.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.