• <

XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych
XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

11.06.2019 Źródło: własne

W Wadowicach w dniach 3-5 czerwca odbyło się XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych. Przedstawiciele polskiej i słowackiej administracji oraz instytutów badawczych podsumowali roczny okres współpracy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach w obszarze granicznym.

Komisja w trakcie posiedzenia przeanalizowała pracę czterech grup roboczych w zakresie: ochrony przeciwpowodziowej, regulacji i melioracji (Grupa R), hydrologii i osłony przeciwpowodziowej (Grupa HyP), ochrony wód granicznych przed zanieczyszczenie (Grupa OPZ) i współpracy w zakresie planowania w gospodarce wodnej na wodach granicznych (Grupa WFD).

W trakcie spotkania omówiono stan prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach przygranicznych, kwestie ochrony przeciwpowodziowej i wymiany danych hydrologicznych oraz zapoznano się z wynikami monitoringu, w tym poruszono problem rozbieżności w krajowych metodykach dotyczących bilansu biogenów w zlewniach.

Komisja zajmowała się również tematyką wspólnych transgranicznych zasobów wód podziemnych i bilansem tych wód.

Kolejne posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych zaplanowano w dniach 2-5 czerwca 2020 roku na terytorium Republiki Słowackiej.

Współpraca dwustronna realizowana jest w oparciu o Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 1997 roku.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.