• <
gryfia_70lat

Wkrótce neutralizacja miny w rejonie Portu Gdynia

ew/Urząd Morski w Gdyni

15.06.2020 07:21 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Wkrótce neutralizacja miny w rejonie Portu Gdynia

Partnerzy portalu

Wkrótce neutralizacja miny w rejonie Portu Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Urząd Morski w Gdyni informuje, że w okresie pomiędzy 15 – 19 czerwca br. (zapasowy termin 22-26 czerwca br.), z rejonu między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim, przeprowadzona zostanie operacja wydobycia i neutralizacji miny morskiej, pochodzącej z okresu II wojny światowej. Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie miny jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Najbardziej prawdopodobna data operacji to 16.06.br. – ostateczne jej potwierdzenie nastąpi w poniedziałek, 15.06.br.

Na czas prowadzenia prac związanych z precyzyjną operacją uniesienia obiektu nad dno i jego przeholowaniem w wyznaczony rejon neutralizacji, będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze i bezwzględny zakaz kąpieli (wchodzenia do wody).

W ramach zadania, mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minie, wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10750 m, licząc od punktu niszczenia miny, która obejmuje linię brzegową na odcinku: Rewa – Gdańsk Westerplatte (włącznie) oraz inne strefy bezpieczeństwa, jak na mapie zamieszczonej pod artykułem.

Dokładny dzień przeprowadzenia operacji uzależniony jest od warunków pogodowych. Operację koordynuje Urząd Morski w Gdyni w zakresie działań na morzu oraz Pomorski Urząd Wojewódzki w zakresie działań w strefie brzegowej. Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia jest wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Mina została zlokalizowana w marcu bieżącego roku podczas wykonywania przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni kontrolnych pomiarów hydrograficznych akwenu podejsciowego do Basenu Żeglarskiego w Porcie Gdynia. Jest to niekontaktowa niemiecka mina morska z okresu II wojny światowej. Długość zasadniczego korpusu miny to ok. 180 cm, a jej średnica  to 66 cm. Całkowita masa miny to 987 kg. Według specjalistów z Marynarki Wojennej, zlokalizowana przez Urząd Morski w Gdyni mina morska posiada materiał wybuchowy o sile około 1000 TNT (ekwiwalent trotylowy).

W trosce o bezpieczeństwo, Urząd Morski apeluje o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji miny oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.