• <
CTM_980X120_gif_2020

Stołeczny ratusz: ekspertyza przyczyn awarii Czajki jest w przygotowywaniu

Strona główna MW, służby morskie Stołeczny ratusz: ekspertyza przyczyn awarii Czajki jest w przygotowywaniu
Stołeczny ratusz: ekspertyza przyczyn awarii Czajki jest w przygotowywaniu - GospodarkaMorska.pl

ew

08.06.2020 Źródło: PAP

Ekspertyza przyczyn awarii oczyszczalni "Czajka" jest w przygotowywaniu - poinformował w poniedziałek stołeczny ratusz. Zaznaczono również, że od października 2019 r. trwają intensywne prace nad koncepcją alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że domaga się od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i MPWiK przedstawienia raportu dotyczącego przyczyn awarii kolektora oczyszczalni "Czajka", do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku, a także informacji, na jakim etapie jest realizacja budowy nowego, zapasowego kolektora. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk i stołeczna radna zarzuciła z kolei prezydentowi Trzaskowskiemu, że do tej pory na forum Rady Warszawy nie przedstawił ani wyników badań dotyczących przyczyn awarii, ani nie został podjęty temat budowy zapasowego kolektora.

W przekazanym przez stołeczny ratusz w poniedziałek wieczorem komunikacie wyjaśniono, że ekspertyza przyczyn awarii, opracowywana przez niezależnych ekspertów Politechniki Warszawskiej, jest w przygotowywaniu. Wyjaśniono też, że ekspertyza nie mogła być wcześniej opracowana ze względu na zatrzymanie próbek rur GRP przez prokuraturę. "W kwietniu 2020 r. po zwolnieniu próbek przez prokuraturę przystąpiono do badań i kontynuowania opracowania ekspertyzy" - dodano.

Podkreślono również, że od października 2019 r. trwają intensywne prace nad koncepcją alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni. "W marcu 2020 r. MPWiK zawarł umowę z firmą +Institut für technischwissenschaftliche Hydrologie Gmbh+, która opracowuje kilkuwariantową koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia" – poinformowano. W tym roku na podstawie takiej koncepcji zostaną wybrane konkretne rozwiązania do dalszych prac projektowych. "Są czynione starania, by inwestycja powstała jak najszybciej. Proces inwestycyjny jest skomplikowany i może trwać co najmniej 3 lata. Konieczne jest m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej obszaru NATURA 2000" – dodał ratusz.

"Odnosząc się do stwierdzenia Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie, który w swojej wypowiedzi uzależnia otrzymanie przez MPWiK kolejnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód od zabezpieczenia przez tę spółkę alternatywnego rurociągu do przesyłu ścieków informujemy, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie prawa administracyjnego po zebraniu dowodów opisanych prawem, które warunkują wydanie decyzji" – podkreślił ratusz. "W związku z tym MPWiK zgromadzi wymaganą prawem dokumentację i złoży stosowny wniosek w terminie przewidzianym przez prawo" - dodał.

Magistrat przypomniał również, że MPWiK dokonał naprawy rurociągu pod Wisłą i podkreślił, że od 16 listopada 2019 roku ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są bez przerwy przesyłane do oczyszczalni ścieków "Czajka". "Wszystkie prace naprawcze zostały wykonane przez profesjonalne firmy, co zostało potwierdzone protokołem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z 13 maja 2020 r." – zaznaczył ratusz.

Pod koniec sierpnia ub. roku doszło do awarii dwóch nitek kolektora odprowadzającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". MPWiK zdecydowało wówczas, by zrzucać nieczystości do Wisły. W reakcji na to premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni. W tym czasie na zlecenie MPWiK naprawiono kolektor. Pod koniec listopada żołnierze zdemontowali tymczasową przeprawę, na której ułożony był zastępczy kolektor ściekowy

Źródło:
PAP
 Ropa brent 45,37 $ baryłka  0,07% 08:55
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2237,10 $ uncja  0,29% 08:52
 Platyna 1004,25 $ uncja  1,08% 08:55
 Srebro 27,77 $ uncja  2,55% 08:55
 Złoto 2052,60 $ uncja  0,61% 08:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.