• <

Projekt TomBridge łączy doświadczenie z usługami na najwyższym poziomie

pc

18.09.2017 18:19 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Projekt TomBridge łączy doświadczenie z usługami na najwyższym poziomie
Projekt TomBridge łączy doświadczenie z usługami na najwyższym poziomie - GospodarkaMorska.pl

Projekt  TomBridge powstał  na początku 2017 r. Jego największą siłą jest team profesjonalnych doradców z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. To zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę w zakresie strategii biznesowych, taktyk negocjacyjnych, zarządzania projektami, wsparcia rozwoju biznesu i budowania relacji. Posiada międzynarodowe know-how. Doskonale zna rynki zagraniczne i rynek polski. Posiada również niezbędne certyfikaty i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, które są gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zespół działa w następujących sektorach:

 • Sektor obronny (Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP)
 • Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa (ZSB i platformy integrujące PSIM)
 • Sektor lotniczy i kosmiczny
 • Współpraca z podmiotami zagranicznymi i krajowymi
 • Systemy dedykowane dla lotnictwa cywilnego (systemy zarządzania ruchem lotniczym ATM – systemy bezpieczeństwa)
 • Rozwiązania dla lotnictwa wojskowego
 • Sektor morski
 • Modernizacja Marynarki Wojennej RP
 • Bezpieczeństwo portów morskich i śródlądowych
 • Przemysł stoczniowy
 • Ochrona Infrastruktury Krytycznej
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Współpraca z polskim przemysłem obronnym
 • Współpraca z uczelniami, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, przy realizacji projektów w zakresie transferu technologii
 • Współpraca z NCBiR przy pozyskiwaniu funduszy na innowacje
 • Wsparcie procesu przygotowywania wniosków o dotacje na inwestycje

TomBridge opracowuje analizy, strategie, plany biznesowe i raporty, udostępnia know-how i pomaga w budowaniu relacji. Wspiera realizację projektów, procesy zarządzania projektami i rozwój biznesu, działając według ściśle określonych mechanizmów i procedur. Kreuje potrzeby klientów zgodnie z oczekiwaniami partnerów biznesowych. Zawsze dopasowuje i proponuje najlepsze rozwiązania oraz technologie.
Pozytywne opinie klientów/partnerów z kraju i zagranicy sprawiają, że TomBridge z wielką przyjemnością i ogromnym zaangażowaniem podejmuje współpracę z nowymi graczami na rynku.

Założycielem i liderem projektu „TomBridge” jest Tomasz Zakrzewski. W latach 1982 – 2000 pełnił zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP na różnych stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Brał udział w misjach zagranicznych i uczestniczył w przygotowaniach wejścia naszych Sił Zbrojnych do struktur NATO.

Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych m.in. w firmach Alcatel, L-3 Communications, SAAB, współpracował też z firmami polskimi z obszaru telekomunikacji, IT i bezpieczeństwa – Millennium Communications SA, Grupa Noma, Biatel SA, Mawilux S.A.

Był członkiem zespołu przygotowującego EURO 2012 w Polsce w zakresie bezpieczeństwa.

Od początku 2014 roku do końca roku 2016 związany z firmą Thales Polska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu oraz realizacji innowacyjnych wdrożeń z zakresu obronności oraz bezpieczeństwa dla takich klientów jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, instytucje rządowe.  Specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach dla lotnictwa, zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, technologiach specjalnego przeznaczenia, pojazdach specjalnych dla służb mundurowych, systemach łączności i radiolokacji, ochrony infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa.  Koordynuje projekty współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami przemysłowymi oraz środowiskiem naukowym w ramach programów modernizacji Sił Zbrojnych RP. 

Tomasz Zakrzewski jest ekspertem w branży Defence, Aerospace, Security - Innovations & New Technologies, specjalizującym się w zagadnieniach związanych z technologiami wojskowymi, obronnymi, systemami lotniczymi oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa cywilnego. Chętnie podzieli się eksperckim komentarzem na temat bieżących wydarzeń branżowych, trwającej modernizacji Sił Zbrojnych RP, innowacyjnych wdrożeń oraz projektów  w Polsce.  Tomasz Zakrzewski posiada specjalistyczną wiedzę w następujących obszarach:

I. Obronność


a. Modernizacja Sił Zbrojnych RP – współpraca z polskim przemysłem w produkcji dla sektora obronnego; transfer technologii; oferty nowych rozwiązań i propozycji międzynarodowych w poszczególnych programach modernizacji Sił Zbrojnych RP .

b. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi: program Research& Technology – program nastawiony na zacieśnienie relacji z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju oraz wspólny rozwój technologii i produktów eksportowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa, lotnictwa i technologii kosmicznych; projekt Centrum Badawczego  polskich ośrodków naukowych.

c. Komentarze dotyczące rynku obronnego w Polsce i na świecie; budowanie polskiego potencjału obronnego - bieżące zagadnienia i decyzje o zamówieniach podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, otoczenie prawne i kierunki rozwoju; trendy w ofercie produktowej dla obronności.

II. Lotnictwo

a. Systemy obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej;

b. Zarządzanie ruchem lotniczym; urządzania i systemy telekomunikacji lotniczej; łączność i radiolokacja; działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu lotniczego;

c. Lotnictwo cywilne – systemy rozrywki pokładowej dla linii lotniczych; ATM (Air Traffic Management Systems)

d. Innowacje w branży i komentarze nt. bieżących trendów w segmencie lotnictwa.

III. Bezpieczeństwo

a. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa cywilnego: rozwiązania dla sektora publicznego
 i prywatnego;

b. Bezpieczeństwo publiczne – systemy informatyczne na rzecz ochrony granic, państwowych, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemy biometrycznej identyfikacji personalnej;

c. Bezpieczeństwo miejskie i rozwiązania smart city – dostępne narzędzia, trendy
w rozwoju technologii informatycznych stosowanych w przestrzeni miejskiej;

d. Ochrona infrastruktury krytycznej z sektora energetyki, transportu, obiektów sportowych i rozrywkowych;

e. Cyberterroryzm – potencjalne zagrożenia i metody chronienia się przed nimi, cybernetyczne poligony.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.