• <
BOTA_FILM_2021

Praktyki podchorążych 2015

16.06.2015 06:01 Źródło: własne
Praktyki podchorążych 2015 - GospodarkaMorska.pl

Studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej letnie miesiące spędzają głównie na praktykach, w znacznej części na morzu. W poniedziałek 15 czerwca, w sześciotygodniowy rejs wyszedł ORP „Wodnik”, zabierając trzy roczniki podchorążych AMW. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła. Natomiast 17 czerwca wyjdzie ORP „Iskra” z I rocznikiem, który odbędzie praktykę marynarską, a jednocześnie weźmie udział w regatach „The Tall Ships Races – 2015”.

Pozostali studenci również spędzą intensywnie lato, czekają ich między innymi praktyki na okrętach Marynarki Wojennej RP oraz rejsy nawigacyjno-szkoleniowe na jachtach. ORP „Wodnik” wyjdzie z Gdyni 15 czerwca a powróci 24 lipca. Rejs to kilkanaście tysięcy mil morskich żeglugi, wizyty w portach: Palermo, Barcelona, Edynburg. Okręt przejdzie po trasie Morze Bałtyckie –Morze Północne – Ocean Atlantycki – Morze Śródziemne. Na pokładzie ORP „Wodnik” praktyki będą odbywać podchorążowie z drugiego, trzeciego i czwartego rocznika. Każda grupa pełni inny rodzaj praktyki.

Drugi rocznik Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) będzie odbywał praktykę nawigacyjno-astronomiczną. Będą mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą zwłaszcza na zajęciach z astronawigacji, gdzie uczyli się między innymi wyznaczać pozycję okrętu przy pomocy ciał niebieskich. Z kolei czwarty rok WNiUO odbywać będzie praktykę oficerską. Podchorążowie będą pełnili wachty morskie dublera oficera wachtowego, jednocześnie będą przygotowywać się już do objęcia swoich pierwszych stanowisk oficerskich w Marynarce Wojennej. Natomiast pozostali praktykanci to studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku Wydziału Mechaniczno-elektrycznego (WME), czyli przyszli mechanicy okrętowi. Ich czeka praktyka specjalistyczna. Zapoznają się z różnymi urządzeniami okrętowymi, ich obsługa dokumentacją, a także będą pełnili wachty morskie w siłowniach okrętowych. Warto zaznaczyć, iż w Barcelonie (4 lipca) będzie dokonana wymiana części podchorążych. W pierwszej części praktyki wezmą udział podchorążowie pierwszej grupy z drugiego i czwartego roku WNiUO i podchorążowie z czwartego roku WM-E. Natomiast na drugą część zaokrętowani zostaną podchorążowie drugiej grupy z drugiego i czwartego roku WNiUO i podchorążowie z drugiego i trzeciego roku WM-E. Ponadto, w pierwszej części praktyki na pokładzie ORP „Wodnik”, zaokrętowanych zostanie sześciu podchorążych bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej oraz dwóch podchorążych z rumuńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast w drugiej części od Barcelony do Gdyni udział weźmie pięciu podchorążych z Bułgarii oraz dwóch podchorążych z Rumuni.  
 
Praktyka marynarska i żeglarska             

Pierwszy rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej podsumowują dwa rodzaje praktyk: marynarska i żeglarska. W tym roku podchorążowie rozpoczną praktyką marynarską od rejsu nawigacyjno – szkoleniowego na ORP „Iskra” – żaglowcu szkoleniowym Marynarki Wojennej. Rejs zaplanowano w terminie od 17 czerwca do 27 lipca. W czasie rejsu będą uczyć się podstaw marynarskiego, a zwłaszcza żeglarskiego rzemiosła. Podchorążowie odwiedzą porty Belfast, Alesund i Kristiansand. Okręt przejdzie po trasie Morze Bałtyckie – Cieśniny Duńskie– Morze Północne – Kanał Angielski – Morze Irlandzkie -  Morze Północne – Morze Bałtyckie. Ponadto, na pokładzie ORP „Iskra” praktyki będzie odbywać dwóch podchorążych z bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej. Jednak to nie koniec praktyk pierwszego rocznika, gdyż od 29 sierpnia do 16 września rozpoczną szkolenie na stopień żeglarza jachtowego, które odbędzie się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy.

Praktyka uzbrojeniowa               

W ramach praktyki okrętowo – uzbrojeniowej podchorążowie trzeciego roku WNiUO w terminie od 6 do 25 lipca przygotowywać będą m.in. armaty do wykonywania artyleryjskich zadań ogniowych do celów nawodnych i powietrznych, prowadzić poszukiwanie i niszczenie min oraz rzucać trały. Zapoznają się z zasadami przechowywania min morskich oraz nauczą, na czym polega praktyczne przygotowanie rakiet do strzelania. Jak załadować torpedę, jak ją wystrzelić? Tą wiedzę będą zdobywać podchorążowie. Nauczenie praktycznego wykorzystania uzbrojenia okrętowego to cel zasadniczy praktyki uzbrojeniowej, czyli istoty bojowych działań morskich. Podchorążowie będą mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w murach AMW z praktycznymi umiejętnościami.

Praktyka oficerska i manewrowa    
     
 
Z kolei piąty rocznik odbywać będzie praktyki oficerskie i manewrowe. Praktykę manewrową odbywać będą studenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Muszą nauczyć się trudnej sztuki manewrowania okrętem w porcie, a także podejmowania rozbitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. W czasie praktyki manewrowej studenci wojskowi muszą posiąść szereg umiejętności, w tym nauczyć się przewidywać jak zachowa się okręt po wydaniu określonych komend. W czasie manewrów należy uwzględnić wiele elementów, które mają wpływ na jednostkę, jak choćby wiatr. Manewrowanie okrętem jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej skomplikowane niż jazda samochodem. Prawidłowe zacumowanie czy odcumowanie zależy od współpracy i koordynacji wielu ludzi. Czasami nawet za późne podanie cumy może zniweczyć cały manewr, a cumowanie i odcumowywanie to tylko jeden z elementów nauki manewrowania. Dochodzą jeszcze takie elementy jak kotwiczenie i odkotwiczenie oraz podejście do rozbitka. Piąty rocznik odbędzie praktykę w terminie  od 22 czerwca do 5 lipca. Do tego czasu zarówno „mechanicy”, jak i „nawigatorzy” odbędą również praktyki oficerskie. Będą doskonalili sztukę dowodzenia ludźmi, odpowiedniego zarządzania i kierowania. To bardzo istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Po praktyce udadzą się na urlopy, następnie rozpoczną przygotowania do uroczystej promocji oficerskiej, zaplanowanej na 28 sierpnia, na okręcie – muzeum ORP „Błyskawica”. Dzień wcześniej podchorążowie piątego rocznika z rąk Rektora – Komendanta AMW otrzymają dyplomy ukończenia studiów oraz patenty oficerskie.    
     
W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, eksploatacji urządzeń, manewrowania okrętem, pracy z uzbrojeniem, systemami dowodzenia i łączności. Ostatni etap to praktyki dowódcze, które przygotowują podchorążych do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.