• <
gryfia_70lat

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia

ew/3.FO

03.03.2020 08:20 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia - GospodarkaMorska.pl

W poniedziałek, 2 marca o godzinie 13, w Porcie Wojennym Gdynia, miało miejsce przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Komandor porucznik Robert Szymaniuk przejął dowodzenie od komandora Alberta Figata i jednocześnie został mianowany na stopień komandora.

Z okazji przekazania obowiązków dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia, zgodnie z marynarskim ceremoniałem, w Porcie Wojennym w Gdyni zorganizowano uroczystą zbiórkę pododdziałów. W uroczystości wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec wraz z dowódcami jednostek bezpośrednio mu podległych, a także dowódcy jednostek Garnizonu Gdynia, byli dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia i zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości, dotychczasowy dowódca dOW komandor Albert Figat przekazał dowodzenie jednostką komandorowi Robertowi Szymaniukowi. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

Dowódca gdyńskiej Flotylli w swoim wystąpieniu podziękował komandorowi Albertowi Figatowi za wzorowe dowodzenie Dywizjonem Okrętów Wsparcia i pogratulował wyznaczenia na kolejne stanowisko służbowe, natomiast obejmującemu obowiązki komandorowi Robertowi Szymaniukowi złożył życzenia marynarskiego szczęścia, sukcesów w dowodzeniu podległą jednostką oraz satysfakcji z pełnienia służby w 3. Flotylli Okrętów. Uroczystość zakończyła tradycyjna defilada pododdziałów.

Komandor Robert Szymaniuk urodził się w Hrubieszowie w 1971 roku. Jego cała zawodowa służba jest związana z ratownictwem i pracami podwodnymi. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej. Służbę zawodową rozpoczął w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP jako dowódca plutonu, a następnie jako wykładowca. Służył na okręcie ratowniczym ORP Piast na kolejnych stanowiskach jako oficer nurek, zastępca dowódcy okrętu ds. ratowniczych, dowódca grupy ratowniczo-nurkowej. Następne stanowisko objął w dowództwie 3. Flotylli Okrętów jako starszy oficer flagowy ds. ratownictwa. Od 2011 do 2013 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta-Szefa Sztabu w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, a w styczniu 2014 roku objął stanowisko komendanta Ośrodka.

W latach 2003 - 2013 kierował głębokowodnymi pracami podwodnymi realizowanymi przez MW. W następstwie kursów i szkoleń, które prowadził została odtworzona grupa kierowników podwodnych działań ratowniczych w MW. Jest laureatem Buzdyganów z 2013 roku za wdrożenie technologii nurkowań głębokowodnych na okrętach proj. 570. Ważniejsze operacje nurkowe którymi kierował to miedzy innymi: prace na wraku „Goya”, wydobycie wraku samolotu Su-22, inspekcja lotniskowca „Graf Zeppelin”, operacja ratownicza na wraku kutra WŁA-127, wydobycie kutra CHY-8, wydobycie siedemnastowiecznych dział i eksploracja „Zbożowca” dla Centralnego Muzeum Morskiego. W trakcie jego służby w OSNiP WP, oprócz zadań szkoleniowych na potrzeby całych sił zbrojnych znajdował czas na dodatkowe przedsięwzięcia. Był między innymi organizatorem i głównym ćwiczącym z ramienia sił zbrojnych w europejskim projekcie Smart Diving, który dotyczył ratowania ludzi uwięzionych w pułapkach powietrznych w następstwie katastrofy morskiej czy też przeprowadził w ramach szkolenia akcję wydobycia szczątków samolotu Liberator z jeziora kamionkowskiego w Warszawie.

Komandor Robert Szymaniuk mieszka w Gdyni, jest żonaty, ma dwoje 14 letnich dzieci. Interesuje się grafiką trójwymiarową, pracami podwodnymi i sportem. Czynnie uprawia kolarstwo górskie.

Komandor Albert Figat urodził się 27 października 1965 roku w Ostrołęce. W 1989 roku ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej.

Po promocji oficerskiej do stopnia podporucznika marynarki został skierowany do służby w 3. Flotylli Okrętów i wyznaczony na stanowisko kolejno: oficera nawigacyjnego, a następnie dowódcy Działu Nawigacyjnego ORP Lech w 41. Dywizjonie Okrętów Ratowniczych. Następnie objął obowiązki zastępcy dowódcy okrętu ORP Lech, a od roku 1994 zajmował stanowisko dowódcy załogi stacji demagnetyzacyjnej SD-13 wchodzącej w skład 45. Dywizjonu Pomocniczych JP KPW Gdynia.

Kolejnym etapem była służba w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, którą rozpoczął we wrześniu 2002 roku, pełniąc obowiązki starszego oficera flagowego, a następnie szefa Wydziału Oficerów Flagowych.

W latach 2010 – 2014 pełnił obowiązki szefa Sztabu - zastępcy dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia. W październiku 2014 roku został mianowany na stopień komandora i wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Dowództwa 3. Flotylli Okrętów.

Komandor Albert Figat, jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i dwójkę wnucząt. Interesuje się szeroko pojętą literaturą, historią wojskowości, żeglarstwem i modelarstwem.

Dywizjon Okrętów Wsparcia jest jedną z najmłodszych jednostek polskiej Marynarki Wojennej, jednakże dysponuje niezwykle doświadczoną kadrą i sprawdzonym wielokrotnie wyposażeniem. W jego skład wchodzą dwa duże okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast, okręt szkolny ORP Wodnik, dwa kutry ratownicze ORP Maćko i ORP Zbyszko oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. Jednostka przeznaczona jest między innymi do: poszukiwania i ewakuacji rozbitków, ratowania życia na morzu, zabezpieczenia ratowniczego sił obrony przeciwminowej oraz załadunku i wyładunku techniki wojskowej, współdziałania w zakresie wspólnego szkolenia z jednostkami organizacyjnymi systemu Morskiej Służby Poszukiwania i Ratowania Życia (SAR), a także udzielania pomocy statkom i okrętom w zakresie zwalczania przecieków, awarii systemu wodnego, holowania i ściągania z mielizny oraz walki z pożarami.

Partnerzy portalu

Babcock1

Dziękujemy za wysłane grafiki.