• <
Baltexpo2023_duży

Nowa siłownia okrętowa otwarta w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

16.03.2016 08:25 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Nowa siłownia okrętowa otwarta w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Nowa siłownia okrętowa otwarta w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

15 marca w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej zostały zaprezentowane najnowsze urządzenia szkolno-treningowe, które są efektem sukcesywnej modernizacji bazy szkoleniowej.

Zasoby szkoleniowe usteckiego ośrodka szkolenia oficjalnie wzbogaciły się o dwa nowoczesne urządzenia szkolno –treningowe. Śnieżnik i hala silników zostały zaprezentowane mediom.

System szkolno-treningowy „Śnieżnik” jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na szkolenie strzelców przy zastosowaniu etatowej (przystosowanej do współpracy z systemem) broni strzeleckiej bez użycia amunicji. Umożliwia prowadzenie symulowanych strzelań do wirtualnych celów wyświetlanych na dużym, panoramicznym ekranie. Wysoki realizm tego procesu jest zachowany dzięki symulowaniu:

    obrazu sytuacji treningowych (strzelnica, pole walki) wyświetlanego przez układ projekcyjny o wysokiej rozdzielczości
    charakterystycznych odgłosów otoczenia emitowanych przez system nagłaśniający
    funkcjonowania broni – odgłos strzału o wysokim natężeniu, ruch mechanizmów przy przeładowaniu, rzeczywiste działanie przełączników rodzaju ognia, bezpieczników, celowników mechanicznych i optycznych.

Śnieżnik jest stacjonarnym urządzeniem przeznaczonym do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do:

    strzelań amunicją bojową na „otwartych” strzelnicach do tarcz i figur bojowych
    wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie (zurbanizowany, odkryty), porach doby, warunkach atmosferycznych (mgła, śnieg, deszcz, wiatr)
    współdziałania w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni
    reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych.

Śnieżnik w całości obsługiwany jest ze stanowiska operatora, w którym znajduje się aplikacja umożliwiająca konfigurowanie systemu, tworzenie, modyfikowanie i uruchamianie ćwiczeń oraz kontrolowanie pracy systemu. Oprogramowanie udostępnia mapę, która wyświetla podgląd aktualnej sytuacji oraz umożliwia jej zmianę (także podczas trwania ćwiczenia). Urządzenie ma konstrukcję modułową, dzięki czemu możliwe jest skonstruowanie na jego bazie wielu różnych stanowisk treningowych. Celem przedmiotowej inwestycji jest stworzenie efektywnych warunków do prowadzenia szkolenia strzeleckiego indywidualnego i zespołowego.

Niniejsza inwestycja z uwagi na jej charakter szkoleniowy w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej nie generuje zysków, rzeczywistych wpływów pieniężnych ze sprzedaży usług lub towarów. Jednak wdrożenie systemu ŚNIEŻNIK umożliwi osiągnięcie takich korzyści jak:

    Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w porównaniu z tradycyjnym szkoleniem strzeleckim;
    Możliwość ćwiczenia scenariuszy i warunków bojowych niemożliwych do odtworzenia w warunkach poligonowych w czasu pokoju;
    Ograniczenie kosztów związanych z dojazdem na poligon, strzelnicę lub do trenażera będącego w posiadaniu innej jednostki;
    Brak kosztów amunicji, infrastruktury strzelnic, broni;
    Realizm odwzorowania warunków bojowych w działalności szkoleniowej z zakresu działań ogniowych;
    Osiąganie zakładanej efektywności szkolenia poprzez wielokrotne, bezkosztowe powtarzanie czynności do strzelania i realizowanie założonych scenariuszy działań.

Zestaw szkolno-treningowy do symulacji pracy maszyn siłowni okrętowej Zestaw szkolno-treningowy do symulacji pracy maszyn i urządzeń i instalacji siłowni okrętowej przeznaczony jest do szkolenia załóg okrętowych w zakresie eksploatacji siłowni okrętu.

Zestaw szkolno-treningowy składa się z dwóch modułów „A” i „B”.

Moduł „A”- umożliwia prezentację działania i sterowania automatycznego oraz lokalnego maszyn i urządzeń pomocniczych siłowni wraz z instalacjami systemów okrętowych. Umożliwia realizację przez słuchaczy procedur związanych z:

    przygotowaniem do uruchomienia siłowni
    uruchomieniem
    eksploatacją
    przygotowaniem do odstawienia siłowni.

Moduł „B” to wirtualny edytor zdarzeń zrealizowany w technice komputerowej powiązany z elementami sterowania automatycznego oraz sterowania lokalnego, wykorzystywany we współczesnych siłowniach okrętowych z możliwością zdalnej obsługi z pulpitu instruktora. Moduł wirtualny „B” – umożliwia, w sposób bezpieczny dla słuchaczy, szkolenie poprzez komputerowe symulowanie urządzeń i przygotowanie załóg do prawidłowej reakcji na alarmy i zdarzenia awaryjne. Stan alarmowy edytowany przez instruktora nie wyklucza rzeczywistych stanów alarmowych w instalacjach pracującej siłowni. Zarówno wirtualne jak i rzeczywiste alarmy w przypadku błędnej reakcji słuchaczy są bezpieczne dla użytkowników zestawu i w konsekwencji nie powodują uszkodzeniem urządzeń i instalacji siłowni.

 

Dziękujemy za wysłane grafiki.