• <
BOTA_2023

Międzynarodowe spotkanie w MOSG

08.04.2016 08:02 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Międzynarodowe spotkanie w MOSG - GospodarkaMorska.pl

Morski Oddział Straży Granicznej był miejscem dwudniowego spotkania Komendanta Głównego Straży Granicznej, mjr. SG Marka Łapińskiego z płk. Vidasem Mačaitisem, zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej Litwy.

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, mjr. SG Markowi Łapińskiemu towarzyszył kontradm. SG Piotr Stocki, Komendant MOSG wraz z zastępcą, kmdr. SG Wojciechem Heninborchem.

Pierwszego dnia wizytowano Kaszubski Dywizjon SG w Gdańsku Westerplatte. W struktury Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą – obok 9 placówek – 2 dywizjony, Kaszubski oraz Pomorski. Grupują one jednostki pływające Straży Granicznej, których zadaniem jest dozorowanie i kontrola ruchu na obszarach morskich. Mają one prawo kontrolować i zatrzymywać inne jednostki pływające, a w przypadkach przewidzianych w ustawie – użyć broni pokładowej.

Komendant Główny SG mjr SG Marek Łapiński wraz z litewską delegacją wziął udział w rejsie patrolowym po Zatoce Gdańskiej, gdzie obserwował praktyczną realizację zadań w zakresie ochrony granicy państwowej oraz nadzoru nad polskimi obszarami morskimi z udziałem grup kontrolnych, funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG oraz statków powietrznych SG. W Komendzie MOSG Komendant Główny SG wizytował Centralny Ośrodek Nadzoru ZSRN oraz Wydział do Spraw Cudzoziemców.

Drugiego dnia wizyty mjr SG Marek Łapiński i płk Vidas Mačaitis przebywali w Placówce SG w Krynicy Morskiej, gdzie zaprezentowano im system ochrony morskiego i lądowego odcinka zewnętrznej granicy z Federacją Rosyjską.

Komendant Główny SG wziął również udział w rejsie patrolowym poduszkowcem po Zalewie Wiślanym oraz spotkał się z funkcjonariuszami I Wydziału Lotniczego z siedzibą w Gdańsku ZG KGSG, gdzie stacjonują statki powietrzne wykorzystywane w ochronie morskiej granicy państwowej, samolot Skytruck i Mewa oraz śmigłowiec Anakonda.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.