• <
Baltexpo2023_duży

Ucieczka z zatopionego śmigłowca

20.10.2015 09:31 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ucieczka z zatopionego śmigłowca - GospodarkaMorska.pl

Trenowali zachowania w ekstremalnych sytuacjach pod wodą i umiejętności wydostania się z zatopionego śmigłowca – funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w kursie doskonalącym „Samoratowanie i przetrwanie na wodzie personelu latającego” prowadzonym przez specjalistów w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni.

Wyposażenie ośrodka daje możliwość symulowania w basenie sztormu, silnego wiatru czy gęstej mgły i pełnego zaciemnienia. W takich właśnie warunkach w ubiegłym tygodniu trenowali funkcjonariusze wykonujący zadania w sytuacjach interwencji na akwenach morskich, m.in. przy użyciu statków powietrznych Straży Granicznej.

Zakończone egzaminem szkolenie obejmowało praktyczne użycie sprzętu wysokościowo-ratowniczego i ratunkowego oraz stosowanie technik samoratowania i przetrwania w wodzie. W ostatecznym sprawdzianie zdobytych umiejętności należało ewakuować się z zatopionej, obróconej kabiny śmigłowca i dostać się do tratwy ratunkowej, wspierając przy tym innych uczestników symulowanej katastrofy. Dopiero dotarcie całej grupy do środków ewakuacyjnych i wyjście na rampę pomyślnie kończyło egzamin. Wszyscy uczestniczący w szkoleniu funkcjonariusze WZD MOSG zaliczyli test i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Dziękujemy za wysłane grafiki.