• <
BOTA_FILM_2021

Czy Żuławom grożą powodzie?

ew/Projekt Żuławski

25.10.2019 08:53 Źródło: własne
Czy Żuławom grożą powodzie? - GospodarkaMorska.pl

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej II Etapu Projektu Żuławskiego „Żuławy w zgodzie z żywiołem” podjęto działania zwiększające świadomość mieszkańców Żuław o stopniu i rodzajach zagrożeń. Niemal jedna trzecia regionu to tereny depresyjne, czyli znajdujące się poniżej poziomu morza. Takie położenie zwiększa prawdopodobieństwo występowania powodzi i podtopień. Wielu mieszkańców Żuław jest świadomych zagrożenia, jakie ze sobą niosą oraz zna metody ochrony. Doświadczenie pokazuje jednak, że nie da się całkowicie zapobiec powodzi, dlatego PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pomaga mieszkańcom zagrożonych obszarów w przygotowaniu się do ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Więcej wiesz o powodzi - lepiej się chronisz!

Ważnym aspektem działań jest uświadomienie mieszkańcom roli instytucji administracji publicznej oraz służb podczas powodzi. Aktualne informacje odnośnie stopnia grożącego niebezpieczeństwa przekazuje Urząd Gminy, który powiadamia o stopniu zagrożenia oraz obwieszcza, jakie kroki należy przedsięwziąć, by ograniczyć straty powodziowe. Bezpośredniej pomocy udziela straż pożarna, która ewakuuje ludzi, zwierzęta oraz mienie, a także pomaga zabezpieczyć budynki przez wtargnięciem wody. Policja kieruje ruchem na drogach przemieszczania się ludności oraz zabezpiecza teren i mienie pozostawione po ewakuacji, a pogotowie ratunkowe udziela niezbędnej pomocy medycznej. Ta wiedza oraz współpraca ludności z wymienionymi służbami zapewnia bezpieczeństwo oraz gwarantuje ich sprawne działanie.

Znajomość rzeczy

Najlepszą strategią jest odpowiednie przygotowanie. Rolą kampanii jest uzmysłowienie ludziom, że zamieszkują tereny zagrożone powodzią i powinni być zawsze na nią gotowi. W tym celu zaleca się zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej, a także podział obowiązków w obrębie rodziny. Nie bez znaczenia jest również posiadanie wyposażenia przeciwpowodziowego w postaci latarki, koców, baterii i środków higienicznych. Aby zminimalizować straty doradza się przechowywanie kosztownych sprzętów na najwyższych piętrach oraz zabezpieczenie dokumentów.

Po ostrzeżeniu powodziowym

Najważniejsze jest zapobieganie chaosowi i panice. W tym celu informuje się potencjalnie zagrożonych, jakie mają podjąć działania. Istotną rolę pełnią komunikaty podawane przez radio, Internet, megafon oraz inne systemy ostrzegania. Komunikacja podczas powodzi może być utrudniona, dlatego działania Wód Polskich obejmują również naukę sygnałów alarmowych i zasad sygnalizacji, które ułatwiają służbom ratunkowym pracę podczas walki z żywiołem. Są to przykładowo kolory flag alarmowych. W sytuacji zagrożenia ludzie muszą pamiętać, że najpierw ratuje się życie, a dopiero potem majątek. Ze względu na pracę służb zaleca się przed opuszczeniem domów zamknąć główne zawory wody i gazu oraz odłączyć prąd, ale pozostawić otwarte drzwi, ponieważ straż pożarna musi mieć swobodny dostęp do budynków.

Zagrożenie istnieje

Jednym z zadań kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Żuław na tematykę powodziową, ponieważ zagrożenie to nadal istnieje. Niekorzystne zmiany klimatyczne, związane z nimi podniesienie poziomu morza i wzrastająca siła sztormów mogą być przyczyną wzrostu zagrożenia powodziowego na tym wyjątkowym obszarze. Zwiększenie świadomości o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej wśród mieszkańców regionu powinno zaowocować zmniejszeniem strat materialnych oraz wyeliminowaniem zagrożenia ich życia i zdrowia.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.