• <

Centrum Techniki Morskiej walczy z terrorystami

pc/gdynia.pl

25.09.2017 16:46 Źródło: własne
Centrum Techniki Morskiej walczy z terrorystami - GospodarkaMorska.pl

Centrum Techniki Morskiej na rynku działa od 1982 roku i przez ten czas stworzyło i wdrożyło w życie wiele systemów wojskowych. Nowoczesne urządzenia i technologie, znajdują swoje zastosowanie w przeciwdziałaniu morskim zagrożeniom, w tym terrorystycznym, w trudnych warunkach podwodnych. Nie inaczej jest z Portable Underwater Protection System for Naval Task Groups.

– Centrum Techniki Morskiej to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który doskonale wpisuje się w wizerunek naszego miasta. Nowoczesne laboratoria, świetnie wykształceni pracownicy potrafiący swój potencjał wykorzystać w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa głównie od strony morskiej. CTM od wielu lat współpracuje z podobnymi ośrodkami w ramach NATO i UE. – mówi przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.
 
Jednak żeby zająć się przyszłością, najpierw trzeba posprzątać po minionych czasach, ponieważ urządzenia z ośrodka pomagają także odnajdować miny z okresu I i II wojny światowej, które nadal znajdują się na bałtyckim dnie.  – Obecnie CTM bierze udział w nowych projektach, rozwijając systemy, które w najbliższym czasie mają odegrać istotną rolę w procesie transformacji sił obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej, wpisując się jednocześnie w działania związane z jeszcze lepszym funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa morskiego państwa – tłumaczy Hubert Jando z Centrum Technik Morskich. CTM pracuje także nad niszczycielem „Kormoran II”. Ośrodek odpowiada w nim za dostawę Systemów: Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki, Obrony Biernej oraz dostarczenie kluczowych sensorów (stacje hydrolokacyjne) i efektorów (ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich).
 
CTM specjalizuje się również w systemach przeznaczonych do ochrony morskiej infrastruktury. Najnowsze techniczne rozwiązania to zintegrowany, wielosensorowy system detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym. Mają one zapewnić bezpieczeństwo: portom, terminalom gazowym, pasażerskim, platformom wiertniczym i budowlom hydrotechnicznym. Wymienione obszary, ze względu na swoje funkcje, mogą być atrakcyjne dla terrorystycznych ataków. – Powszechny dostęp organizacji terrorystycznych do nowoczesnego uzbrojenia i najnowszych osiągnięć nauki i techniki, w tym m.in. do miniaturowych okrętów podwodnych oraz wzrastające doświadczenie bojowe tych organizacji powoduje, że tego typu ataki będą coraz łatwiejsze do przeprowadzenia i coraz bardziej intensywne, tym bardziej, że często dostęp do wspomnianych obiektów ma charakter masowy. Dlatego właśnie obiekty morskiej infrastruktury krytycznej wymagają szczególnego nadzoru i ochrony. – podkreśla Hubert Jando.
 
CTM aktywnie uczestniczy w programie NATO „Defence Against Terrorism Program of Work”, w ramach którego realizowany jest projekt „Portable Underwater Protection System for Naval Task Groups". Od 2011 roku ośrodek zrealizował już 6 projektów.  

– Celem najnowszego pokazu była prezentacja w warunkach rzeczywistych pracy systemu detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom dywersji podwodnej ze strony nurków-dywersantów, skierowanym przeciwko objętej ochroną okrętowej grupie zadaniowej, podczas pobytu w porcie. W trakcie pokazu zaprezentowano dwa scenariusze obejmujące wczesną detekcję hydroakustyczną dywersji podwodnej i jej przeciwdziałanie oraz wielosensorową detekcję dywersji podwodnej i jej przeciwdziałanie. Dalsze działania będą miały na celu stworzenie systemu, w którym tzw. łodzie interwencyjne zostaną zastąpione jednostkami bezzałogowymi, natomiast część hydroakustyczną uzupełni sonar wielowiązkowy. – podsumowuje Hubert Jando i tłumaczy działanie nowoczesnego systemu – System detekcji składa się z bariery akustycznej pozwalającej na wykrywanie obiektów poruszających się pod wodą oraz bariery magnetycznej, która umożliwia potwierdzenie wykrytego celu poprzez reakcję na środowiskowe zmiany pola magnetycznego, wywołane ruchem obiektów generujących nawet słabe pola magnetyczne. Został on uzupełniony sonarem oraz modułem zainstalowanym na łodzi typu RHIB, który pozwala na nawiązanie łączności ze stanowiskiem dowodzenia umiejscowionym na lądzie. Przekroczenia linii ochrony, utworzonej przez sensory jest wizualizowane na mapie chronionego obszaru.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.