• <
nauta_2024

Multienergetyczny koncern wzmocni pozycję tworzących go spółek

17.09.2020 11:14 Źródło: PGNiG
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Multienergetyczny koncern wzmocni pozycję tworzących go spółek

Partnerzy portalu

Multienergetyczny koncern wzmocni pozycję tworzących go spółek  - GospodarkaMorska.pl
fot. PGNiG

O możliwościach współpracy,  przyszłej strategii i wyzwaniach związanych z procesem przejęcia  Grupy Kapitałowej PGNiG przez  PKN Orlen rozmawiali z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PGNiG prezesi: Daniel Obajtek (PKN Orlen) i Jerzy Kwieciński (PGNiG).

Podczas spotkania prezes PGNiG Jerzy Kwieciński nawiązał do wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką, „zielonym ładem” i programem Unii Europejskiej dotyczącym neutralności klimatycznej.

- Wymogiem obecnej chwili jest przeprowadzenie skutecznej konsolidacji PKN Orlen i PGNiG tak, aby powstał silny podmiot, który sprosta tym wyzwaniom na arenie międzynarodowej – powiedział prezes PGNiG. – Ale nic o Was bez Was – dodał zwracając się do przedstawicieli organizacji związkowych.

Największym kapitałem firm są ludzie. A państwo jesteście po to, aby dbać o ich interesy. Dlatego bardzo zależało mi, aby w pierwszej kolejności oficjalnie spotkać się właśnie przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Grupie PGNiG – powiedział  prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślając, że  stworzenie silnego multienergetycznego koncernu zwiększa możliwości rozwojowe i wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę.

- Tylko silny koncern może mieć środki niezbędne do inwestowania w nisko i zero-emisyjną energetykę i przeprowadzenie transformacji energetycznej od której nie ma odwrotu – zaznaczył prezes PKN Orlen.

W trakcie spotkania rozmawiano  na temat  strategii rozwoju obydwu firm.

Przewodniczący Związków Zawodowych pytali m.in. o plany związane ze wspólnymi inwestycjami, o wykorzystanie potencjału spółek PGNiG z obszaru upstream. Jednym z ważniejszych tematów rozmowy były także zasady funkcjonowania Grupy PGNiG po przejęciu przez PKN Orlen. W tym kontekście  pytano m.in. o gwarancje zatrudnienia i  Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), a także o możliwości ujednolicenia rozwiązań w zakresie prawa układowego w nowo powstałym koncernie multienergetycznym. Przedstawiciele strony społecznej PGNiG zaproponowali powołanie  zespołu, który będzie zajmował się sprawami związanymi z procesem przejęcia.

- Po przejęciu Grupa PGNiG będzie generalnie nadal funkcjonować na takich zasadach, jak dotychczas. A w tych obszarach, w których prowadzimy taką samą działalność wiodącą rolę będą miały podmioty silniejsze. Nie ulega wątpliwości, że mocna stroną PGNiG są spółki związane z obszarem upstreamu. Nie będzie  zwolnień grupowych –  zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu będziemy na bieżąco omawiać ze stroną społeczną.

Odnosząc się do propozycji ujednolicenia rozwiązań w zakresie prawa układowego podkreślił, że warto go wypracować, ale dodał, że nie nastąpi to jednak od razu po konsolidacji, bo to proces wymagający dialogu społecznego między wieloma stronami.

-  Rozmowy ze związkami to było budujące spotkanie, utwierdzające w przekonaniu, że pracownicy są siłą naszych spółek i kapitałem, na którym można budować wspólną przyszłość – podsumował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.