• <
pge_baltica_390x100_duży

Ministerstwo klimatu: morskie farmy wiatrowe ogromnym znaczeniem dla gospodarki

ac

15.04.2021 22:00 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Ministerstwo klimatu: morskie farmy wiatrowe ogromnym znaczeniem dla gospodarki

Partnerzy portalu

Ministerstwo klimatu: morskie farmy wiatrowe ogromnym znaczeniem dla gospodarki - GospodarkaMorska.pl
fot. Paul-Langrock

Zaawansowanie planów zagospodarowania wód morskich w celu realizacji inwestycji związanych z budową morskich farm wiatrowych było tematem posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Projekt budowy morskich farm wiatrowych ma ogromne znaczenie gospodarcze dla kraju, bo to jest nie tylko inwestycja w modernizację naszej energetyki, ale to też stworzenie miejsc pracy w województwach nadmorskich - Guibourgé-Czetwertyński.

Jak dodał, dla ministerstwa klimatu najważniejszym elementem planu jest oznaczenie obszarów przeznaczonych na pozyskiwanie energii odnawialnej.

- Program wart nawet 130 mld zł ma doprowadzić do powstania 11 gigawatów mocy w farmach wiatrowych w horyzoncie do 2040 r. w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim – powiedział Guibourgé-Czetwertyński. Jak kontynuował, "projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który został przygotowany przez ministerstwo infrastruktury przy naszej współpracą w pełni umożliwia realizację właśnie tych inwestycji".

Kluczowe dla nas obszary to te, które są przeznaczone na pozyskiwanie energii odnawialnej – powiedział wiceminister. "Jest siedem takich obszarów o powierzchni ponad 2 tys. kilometrów kwadratowych. One są zlokalizowane w Ławicach Słupskiej, Środkowej i Odrzanej" – dodał.

Z kolei wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że ministerstwo miało za zadanie "opracowanie planów zagospodarowania wód morskich, które w sposób kompleksowy określają przede wszystkim inwestycje w zakresie wód morskich. To nie tylko dotyczy farm wiatrowych, ale i wszystkich innych rodzajów aktywności" – dodał.

Jak kontynuował Gróbarczyk, "zostało opracowane rozporządzenie w tym zakresie porządkujące w stu procentach wykorzystanie wód morskich. Ono czeka na decyzje Rady Ministrów".

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, plan to efekt potrzeby zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak: rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na sieci portów morskich; zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi; przemysłowe i energetyczne wykorzystanie zasobów morza, takie jak morska energetyka wiatrowa, górnictwo morskie, rybołówstwo kutrowe czy energetyka jądrowa, a także trwały i zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej.

Siedem obszarów ma podstawową funkcję pozyskiwanie energii odnawialnej. Dopuszczono tam pozyskiwanie energii z wiatru. Wybrano akweny najbardziej predestynowane do pozyskiwania energii odnawialnej według zgromadzonych materiałów planistycznych oraz te, dla których zostały wydane prawomocne pozwolenia lokalizacyjne.


seaway7
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.