• <
escort_980x120_gif_2020

Powstał szlak kajakowy w rezerwacie przyrody Krutynia

pc

26.06.2018 04:05 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Powstał szlak kajakowy w rezerwacie przyrody Krutynia

Partnerzy portalu

Powstał szlak kajakowy w rezerwacie przyrody Krutynia - GospodarkaMorska.pl

Szlak kajakowy w granicach rezerwatu Krutynia wyznaczyły służby ochrony środowiska. Wszystko po to, by turyści nie niszczyli przyrody w pobliżu najpiękniejszej mazurskiej rzeki. To pierwszy tego typu szlak wyznaczony w warmińsko-mazurskich rezerwatach przyrody.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz, szlak wyznaczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przypomniała, że rezerwat przyrody Krutynia został ustanowiony w drodze zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1983 r.

Szlak kajakowy rzeki Krutyni jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w całej Europie. Długość całego szlaku, licząc od wsi Zyndaki do jeziora Bełdany wynosi około 102 km. Dwa jego odcinki przebiegają przez rezerwaty przyrody: Krutynia tak zwana Górna, położony na gruntach Nadleśnictwa Strzałowo oraz Krutynia tak zwana Dolna, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. Rezerwat Krutynia Górna obejmuje 2,5-kilometrowy odcinek rzeki Krutynia od jazu między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim poprzez jezioro Krutyńskie do okolic wsi Krutyń.

Ze względu na fakt, że szlak kajakowy obejmujący rzekę Krutynię, istniał jeszcze przed ustanowieniem rezerwatu przyrody oraz na to, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem i doskonale promuje wartości przyrodnicze Warmii i Mazur, uznano za zasadne udostępnienie rezerwatu do uprawiania turystyki kajakowej - wyjaśniła Januszewicz.

Szlak kajakowy wyznaczony został wyłącznie w obrębie wód i w związku z korzystaniem z niego nie dopuszczono składowania i wodowania kajaków oraz wysiadania z kajaków. Wysiadanie na brzeg dopuszczono wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczestników spływu oraz konieczności przeniesienia sprzętu pływającego przez przenoskę na jazie zlokalizowanym między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim - podała RDOŚ.

Ponadto w rezerwacie przyrody zabrania się między innymi ruchu pieszego, rowerowego, pozyskiwania roślin i grzybów, połowu ryb, czy też biwakowania. Łamanie zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody jest, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny.

Popularność szlaku kajakowego rzeki Krutyni spowodowała, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z nasilającą się i niekontrolowaną turystyką kajakową w granicach rezerwatu przyrody Krutynia Górna. Obecność turystów na tym terenie prowadzi do niszczenia roślinności, niekontrolowanej penetracji rezerwatu przyrody, płoszenia zwierząt, w tym gniazdujących tam rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz degradacji strefy brzegowej rzeki Krutyni - wyjaśniła Januszewicz.

Dlatego też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego, podjął decyzję o wzmożeniu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach rezerwatu i w uzasadnionych przypadkach o powiadamianiu organów ścigania. Przy granicy rezerwatu przyrody stanęły również tablice informujące turystów o zakazie wstępu, w tym wodowania kajaków oraz o możliwości przepłynięcia przez rezerwat, jednak bez wysiadania na brzeg.

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.