• <
mewo_2022

Gaz-System zakończył pierwszą fazę wiążącej procedury Open Season FSRU

sg

22.04.2022 08:54
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Gaz-System zakończył pierwszą fazę wiążącej procedury Open Season FSRU

Partnerzy portalu

Gaz-System zakończył pierwszą fazę wiążącej procedury Open Season FSRU  - GospodarkaMorska.pl
Istniejący terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Pierwsza faza wiążącej procedury Open Season FSRU potwierdziła zainteresowanie uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU – czytamy w oświadczeniu spółki Gaz-System.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku spółka Gaz-System uruchomiła procedurę Open Season dla Terminalu FSRU w rejonie Gdańska. Celem pierwszej fazy procedury było uzyskanie od uczestników wiążących zamówień, umożliwiających ocenę oczekiwanej skali inwestycji i poziomu jej konkurencyjności. Było to przygotowanie do pomyślnego wejścia w drugą fazę.

Projekt Open Season FSRU zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Możliwości regazyfikacyjne terminalu FSRU mają osiągać poziom 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Usługi zostaną udostępnione pod warunkiem podjęcia przez Gaz-System pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej oraz zrealizowania Inwestycji w zakładanym terminie do 1 stycznia 2028 roku.

„GAZ-SYSTEM dokonał analizy dokumentów dostarczonych przez Uczestników Procedury i ocenił, że całkowity zakres Usług Regazyfikacji wnioskowany w Zamówieniach jest  wystarczający  do przystąpienia do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania (pod warunkiem podjęcia pozytywnej Wstępnej Decyzji Inwestycyjnej). Mając na uwadze zapisy Ogólnych Warunków Realizacji, GAZ-SYSTEM jest zobowiązany do podjęcia Wstępnej Decyzji Inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy od podpisania Umowy Order to Proceed” – głosi oświadczenie spółki.

W 2022 roku terminal LNG w rejonie Gdańska został wpisany na piątą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (nr 347/2013). Projekty PCI są kluczowe dla infrastruktury i mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w Unii Europejskiej.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.