• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

„Żuławy w zgodzie z żywiołem” – kampania informacyjno-edukacyjna w ramach II Etapu Projektu Żuławskiego wystartowała

Strona główna Edukacja, praca „Żuławy w zgodzie z żywiołem” – kampania informacyjno-edukacyjna w ramach II Etapu Projektu Żuławskiego wystartowała
„Żuławy w zgodzie z żywiołem” – kampania informacyjno-edukacyjna w ramach II Etapu Projektu Żuławskiego wystartowała - GospodarkaMorska.pl

pc/PGW Wody Polskie

14.08.2019 Źródło: własne

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą działań przeciwpowodziowych na terenie Żuław Wiślanych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław” – rozbudowa Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP). Działania są dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wynosi 100 007 011 zł (wkład krajowy 15 %. oraz wkład Unii Europejskiej 85 %).

Żuławy stanowią wyjątkowy obszar na mapie Polski, jest to region o niepowtarzalnym krajobrazie, z dużym potencjałem turystycznym i gospodarczym. Jednak to również teren najbardziej narażony na występowanie powodzi. Bezpieczeństwo całych Żuław jest bezpośrednio uzależnione od poprawnego działania infrastruktury przeciwpowodziowej i wymaga ciągłego monitoringu. W ramach zadania SMoRP zostanie przeprowadzona analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław, poprzez opracowanie koncepcji rozbudowy i integracji systemów monitoringu wizyjnego i telemetrycznego, które obecnie funkcjonują. Opracowanie to ma określić możliwość rozbudowy i zakres ilościowy  dodatkowych punktów monitoringu wraz ze wskazaniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania wspierającego pracowników Wód Polskich w monitorowaniu rzek, kanałów i polderów na Żuławach oraz stanów wód i zjawisk lodowych na rzece Wiśle. Efektem przeprowadzonej analizy będzie rozbudowa systemów monitoringu oraz integracja z GeoSMoRP w sposób, który umożliwi dostęp osobom zainteresowanym do przeglądania wskazań pozyskanych zarówno z czujników poziomu wody jak i obrazu z kamer poprzez geoportal lub/i stronę WWW. 

Kampania informacyjno-edukacyjna stanowi jedno z zadań  II Etapu Projektu Żuławskiego (który jest kontynuacją Etapu I realizowanego w latach 2007 – 2015). Celem kampanii  jest zwiększenie świadomości  mieszkańców Żuław o stopniu i rodzajach zagrożeń powodziowych. Zaplanowana edukacja powodziowa zakłada wyjaśnienie aspektów prawnych ochrony przeciwpowodziowej (struktura ustawy „Prawo wodne”), przedstawienie roli poszczególnych instytucji związanych z przedmiotem działań przeciwpowodziowych oraz przybliżenie możliwości i zasad ich finansowania. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców Żuław, zarówno tych najmłodszych, jak
i starszych.

Założeniem kampanii jest dotarcie z informacjami do mieszkańców Żuław poprzez wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych oraz rozgłośni radiowych i mediów drukowanych. Zaplanowano stałą, angażującą odbiorców komunikację  w  najpopularniejszych serwisach społecznościowych: Facebook (Żuławy edukacja powodziowa) oraz Instagram (wyprawy_na_zulawy). Przekaz zostanie dostosowany do charakteru portali, przyzwyczajeń użytkowników oraz panujących w sieci trendów.

Jednym z zadań kampanii jest zainteresowanie mieszkańców Żuław tematyką powodziową. Edukacja najmłodszych, będzie dostosowana do ich potrzeb oraz zdolności poznawczych. Dla tej grupy wiekowej zaplanowano szereg konkursów i  działań zgodne z zasadą nauki i kreowania postaw poprzez zabawę. Dzieci otrzymają tematyczne pomoce naukowe, a nauczyciele scenariusze lekcji. Zorganizowane zostaną angażujące konkursy konsumenckie zaprojektowane, aby o poważnym temacie, jakim jest powódź, opowiadać w przystępny i zrozumiały sposób.

Szeroki zakres działań pozwoli dotrzeć do licznej grupy mieszkańców Żuław, którzy dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji,  zyskają większą świadomość dotyczącą zagrożenia powodziowego.

Więcej informacji o kampanii znaleźć można na: www.smorp.pl.

Źródło:
własne
 Ropa brent 43,27 $ baryłka  0,00% 22:59
 Cyna 17126,00 $ tona 0,09% 8 lip
 Cynk 2094,00 $ tona 3,51% 8 lip
 Aluminium 1619,00 $ tona 1,44% 8 lip
 Pallad 1997,00 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 841,50 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 19,08 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1801,55 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.