• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uniwersytet Gdański w elitarnym konsorcjum Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich SEA-EU

gm24

27.11.2019 15:11 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Uniwersytet Gdański w elitarnym konsorcjum Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich SEA-EU

Partnerzy portalu

Uniwersytet Gdański w elitarnym konsorcjum Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich SEA-EU - GospodarkaMorska.pl

Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). UG wraz z partnerami: Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta) otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych 3 lat. Grant jest przeznaczony na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej.

W ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu uczelni.

- Sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek sześciu regionów nadmorskich, z których pochodzą nasi partnerzy. Stanowi on jeden z głównych celów edukacji i badań naukowych prowadzonych przez uczelnie tworzące konsorcjum SEA-EU. W uniwersytetach SEA-EU, a więc m.in. na Uniwersytecie Gdańskim kształcimy studentów na wielu kierunków studiów związanych z dyscyplinami morskimi, wiele grup badawczych pracuje nad tematyką związaną z morzem, a  społeczność biznesowa dynamicznie rozwija się w sektorze produkcji i usług dedykowanych gospodarce morskiej – tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczelnie zaangażowane w SEA-EU zobowiązały się do wspólnej realizacji tego projektu, we współpracy z partnerami stowarzyszonymi (w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego są nimi: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Morski w Gdańsku i Stowarzyszenie Erasmus Student Network UG), kluczowymi publicznymi agencjami badawczymi, administracją krajową i regionalną oraz firmami zaangażowanymi w badania i działalność gospodarczą związaną z morzami i oceanem, sąsiadującymi z naszymi terytoriami.

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Łączny budżet programu to 85 mln euro. Status ten otwiera uczelni całkowicie nowe perspektywy ubiegania się o finansowanie działalności akademickiej. Uniwersytety Europejskie z Uniwersytetem Gdańskim w tym elitarnym gronie przyczynią się do zrewolucjonizowania europejskiego szkolnictwa wyższego pod względem jakości i konkurencyjności. Konkurs jest finansowany w ramach Programu Erasmus+.

„European Universities” to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni.  Uniwersytety Europejskie będą ponadnarodowymi sojuszami instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią, będą propagować europejskie wartości i tożsamość. W rezultacie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, najwyższej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz integracyjności. W gronie pięciu polskich zwycięskich uniwersytetów tworzących międzynarodową sieć uniwersytetów europejskich znalazły się, oprócz Uniwersytetu Gdańskiego: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

– Wybór Uniwersytetu Gdańskiego przez Komisję Europejską do elitarnego grona  pierwszych Uniwersytetów Europejskich jest ogromnym wyróżnieniem. Uczelnia w ramach otrzymanych środków wdrażać będzie zupełnie nowy model kształcenia i wymiany akademickiej z uniwersytetami partnerskimi – podkreśla prof. dr hab. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego.

W przygotowanie projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowany był zespół w składzie: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mgr Ewa Weronis, mgr Kamila Chomicz-Sokołowska i mgr Marlena Rutkowska-Myzyk.

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje w ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Wydział wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce, przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Poza tym Wydział ma bardzo liczne  kontakty międzynarodowe, także z wiodącymi uczelniami i instytutami naukowymi na świecie.

Wydział jest też sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Od roku 2017 studenci uczą się na nowej jednostce pływającej – nowoczesnym katamaranie badawczym OCEANOGRAF.

politechnika_gdanska_2022

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.