• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Staże w Bilifngerze zakończone. Część osób dostała pracę

04.11.2015 08:16 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Staże w Bilifngerze zakończone. Część osób dostała pracę

Partnerzy portalu

Staże w Bilifngerze zakończone. Część osób dostała pracę - GospodarkaMorska.pl

W Bilfinger Mars Offshore zakończyły się staże zawodowe. Z uczestnikami podpisano pierwsze umowy o prace.

Do udziału w projekcie realizowanym przez firmę Najda Consulting we współpracy z Bilfinger Mars Offshore wybrano 180 osób. Zgodnie z założeniami zatrudnienie w spółce miało znaleźć 60% z nich. Nie dość, że wskaźnik ten został osiągnięty, to jeszcze oferty pracy złożono większej liczbie uczestników projektu. To osoby, które ukończyły szkolenia i staże z bardzo dobrymi wynikami, zaangażowane, szybko zdobywające nowe umiejętności i dobrze rokujące na przyszłość. Przedstawiciele spółki są zadowoleni z wyników realizacji projektu.

- Przede wszystkim chcieliśmy dać możliwość zdobycia zawodu młodym ludziom bez kwalifikacji, którzy do tej pory byli nieaktywni zawodowo. Daliśmy im szansę na wyszkolenie się w takim zawodzie, jaki z proponowanych przez BMO sobie wybrali i do jakiego się nadają. Młodzi bezrobotni na szczecińskim rynku pracy zdobyli zawód i pracę – mówi Mieczysław Matej, dyrektor techniczno-produkcyjny w Bilfinger Mars Offshore, który nadzorował postępy stażystów.

Projekt zakładał przygotowanie jego uczestników do wykonywania pracy w 12 zawodach. W zespole pracowników BMO pozyskanych w wyniku projektu znajdą się m.in. osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu: operatorzy suwnic oraz transporterów SPMT. Pozostali to spawacze czy monterzy, którzy nabierają wciąż doświadczenia przy osobach bardziej wykwalifikowanych, pogłębiają swoją wiedzę i uczą się kolejnych umiejętności.

Najwięcej osób – ponad 40 - pracuje w zawodzie spawaczy, dalej: monterów konstrukcji stalowych, szlifierzy i ślusarzy. Wśród osób przyjętych jest 5 kobiet (3 po szkoleniu na spawacza, jedna na operatora CNC i jedna na operatora samojezdnych podestów). Uczestnicy projektu byli weryfikowani m.in. pod względem zdrowotnym - wszyscy pracownicy produkcyjni muszą mieć zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy na wysokości. Odbywali także rozmowy z doradcami zawodowymi, którzy sprawdzili ich predyspozycje psychotechniczne. Każdy stażysta był oceniany przez swoich opiekunów i przełożonych - w trakcie pracy oraz podsumowująco na koniec stażu. Ocena ich pracy była podstawą do złożenia im oferty zatrudnienia.

------------------------------------------------------------------

Projekt „Od Stażysty do Specjalisty” finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem była poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub posiadających status osoby nieaktywnej zawodowo), w wieku 15-30 lat. Działania projektowe zakładały kompleksowe wsparcie dla uczestników:

1. Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez spotkania z doradcami zawodowymi.
2. Szkolenia zawodowe – na podstawie spotkania z doradcą każda z osób została skierowana na szkolenie zawodowe, które najlepiej odpowiadało jej predyspozycjom. Organizowano szkolenia m.in. z zakresu: spawania blach i rur, cięcia rur i blach, szlifowania, obsługi urządzeń dźwigowych, montażu konstrukcji stalowych, a także przyuczenie do zawodu elektryka, ślusarza, operatora wózka widłowego czy malarza przemysłowego.
3. Staże zawodowe – po odbytych i zakończonych egzaminami zawodowymi szkoleniach ich uczestnicy kierowani byli na staż na stanowiska pracy związane z nowo nabytymi umiejętnościami zawodowymi. Za staż przysługiwało im stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.
4. Zatrudnienie – ponad 60% osób po ukończonym stażu otrzymało propozycję zatrudnienia w firmie Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.