• <

Rektor AMS wybrany - Wojciech Ślączka będzie rządził kolejną kadencję

Strona główna Edukacja, praca Rektor AMS wybrany - Wojciech Ślączka będzie rządził kolejną kadencję
Rektor AMS wybrany - Wojciech Ślączka będzie rządził kolejną kadencję - GospodarkaMorska.pl

ew/AMS

22.04.2020 Źródło: własne

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS pełnił funkcję rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przez ostatnie 4 lata – w kadencji 2016-2020,  a 22 kwietnia 2020 r. został wybrany na kolejną kadencję (2020-2024). Głosowanie odbyło się zdalnie - z użyciem bezpiecznego i testowanego wcześniej systemu głosowania elektronicznego.

Kończąca się właśnie kadencja rektora Wojciecha Ślączki upłynęła pod znakiem wielu wyzwań, z których najbardziej wymagającym było dostosowanie uczelni do funkcjonowania zgodnie z wymogami nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawy 2.0. To wyzwanie jest wciąż aktualne – nadchodząca kadencja to kontynuacja wdrażania Ustawy 2.0, przygotowanie do nadchodzącej ewaluacji uczelni, a także dalsze prace inwestycyjne oraz rozwój uczelni w kierunku uniwersytetu.

Przez minione cztery lata JM Rektor skupiał się na realizacji misji uczelni: kształceniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni. Przez ten czas uczelnia umacniała współpracę z biznesem – firmami i przedsiębiorstwami ze Szczecina, regionu, Polski oraz zagranicy, a także ze światem naukowym – polskimi i zagranicznymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Uczelnia modyfikowała także ofertę kształcenia – nowe kierunki i specjalności – kreowaną wspólnie z otoczeniem gospodarczym tak, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy. Zapoczątkowaliśmy także studia w języku angielskim – już od trzech lat, co roku, przyjmujemy grupy anglojęzyczne przyszłych nawigatorów.

Realizując cele misji rozpoczęliśmy także budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) – nowoczesną bazę badawczą, największą inwestycję ostatnich lat, a także – otworzyliśmy dwa nowe wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Tak wyraźny zwrot uczelni w kierunku rozwijania technologii cyfrowych jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość oraz wskazuje kierunek naszych działań w najbliższych latach. To także naszej pozycji w świecie nauki, kolejne badania i projekty w uprawianych przez naszych naukowców dyscyplinach, komercjalizacja wyników badań.

Chcemy nadal rozwijać kształcenie w języku angielskim, oparte o nowoczesne metody kształcenia i najwyższej jakości bazę laboratoryjno-symulacyjną.

BIO:

Rektor jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie, po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. W kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomocnikiem rektora ds. morskich.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych dot. inżynierii ruchu morskiego. Szereg z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 56,19 $ baryłka  0,00% 23:56
 Cyna 21600,00 $ tona -0,94% 19 sty
 Cynk 2652,00 $ tona -0,45% 19 sty
 Aluminium 1951,00 $ tona -1,41% 19 sty
 Pallad 2373,75 $ uncja  0,22% 00:53
 Platyna 1135,80 $ uncja  -0,08% 00:53
 Srebro 26,03 $ uncja  0,12% 00:54
 Złoto 1869,80 $ uncja  -0,01% 00:53

Dziękujemy za wysłane grafiki.