• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Posłowie PiS proponują, by klasy mundurowe działały według wytycznych określonych przez MEN i MON

pc

20.06.2019 00:40 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Posłowie PiS proponują, by klasy mundurowe działały według wytycznych określonych przez MEN i MON
Posłowie PiS proponują, by klasy mundurowe działały według wytycznych określonych przez MEN i MON - GospodarkaMorska.pl

Grupa połów PiS złożyła w Sejmie projekt zmierzający do tego, by klasy mundurowe w szkołach ponadpodstawowych działały według wytycznych określonych przez MEN i MON, tak by kształcenie w tych klasach było zorganizowane systemowo, jak ma to miejsce w przypadku klas sportowych.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego złożony przez grupę posłów PiS dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających ustawowe określenie funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego - tzw. wojskowych klas mundurowych.

Jak zapewniła PAP posłanka Anna Siarkowska, wnioskodawca projektu, był on konsultowany z resortem obrony, a także z resortem edukacji. W jej ocenie "nie ma ryzyka", że Ministerstwo Obrony Narodowej lub Ministerstwo Edukacji Narodowej mogłyby chcieć wprowadzić w życie inne przepisy, konkurencyjne wobec zgłoszonej poselskiej inicjatywy. Siarkowska stwierdziła, że projekt powstał, bo "posłowie interesowali się tematem klas mundurowych".

W ocenie Siarkowskiej projektowana nowelizacja nie wprowadza "rewolucji" w funkcjonowaniu klas mundurowych, a jedynie je systematyzuje pozwalając na funkcjonowanie klas mundurowych na zasadach podobnych do klas sportowych.

Posłowie w uzasadnianiu do projektu przypominają, że "koncepcja +klas wojskowych+ pojawiła się w 2000 r. i była +eksperymentem pedagogicznym+, który po fazie testów miał zakończyć się wprowadzeniem do porządku prawnego rozwiązania systemowego". Pierwszą klasę wojskową zorganizowano w 2001 r. Powstawanie klas mundurowych wspiera MON.

"Pomimo intensywnej współpracy resort nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób prowadzi się zajęcia w klasach mundurowych. W świetle obowiązującego prawa resort może oferować pewien zakres wsparcia (np. pomoc w realizacji zajęć, programy szkolenia młodzieży, szkolenie nauczycieli), ale nie może określać standardów i egzekwować ich spełniania. Doświadczenie pokazuje, że nie wszystkie placówki prowadzą zajęcia na satysfakcjonującym – z punktu widzenia działań obronnych – poziomie" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Zaznaczono w nim, że "kolejnym problemem jest zbyt mała liczba godzin do dyspozycji nauczycieli", a "edukacja wojskowa w ramach innowacji jest prowadzona przeważnie w godzinach pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły jako rozszerzenie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa".

Od 2017 r. MON prowadzi program pilotażowy dla szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Ma on wspierać wytypowane placówki oświatowe w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej szkolenia wojskowego. Obecnie certyfikowane klasy mundurowe funkcjonują w 107 szkołach (przewiduje się, że w roku szkolnym 2019/2020 liczba ta wzrośnie do 120) - przypominają autorzy projektu.

Według autorów projektu, doświadczenia z realizacji tego niezakończonego jeszcze programu "już teraz pozwalają wnioskować, że systemowe podejście do programu szkolenia oraz centralne zaplanowanie zasad wspierania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej procesu

dydaktycznego daje dobre rezultaty, zarówno jeśli chodzi o poziom nauczania jak i wzrost motywacji uczniów do wyboru kariery wojskowej".

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że resort obrony ocenia, iż "jednym z kluczowych zagadnień (funkcjonowania klas mundurowych - PAP)jest to, aby w systemowym rozwiązaniu każdy uczeń, który ukończy edukację w klasie mundurowej, posiadał odpowiednie przygotowanie do podjęcia służby wojskowej". Dlatego absolwenci szkół objętych nowymi rozwiązaniami mogliby liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej.

Według projektu, MEN w porozumieniu z MON w drodze rozporządzenia określałyby warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów przygotowania wojskowego "w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu edukacji wojskowej z nauką". Klasy te byłyby oddziałem szkolnym, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej.

Wyodrębniony miałby zostać przedmiot specjalistyczny "Edukacja wojskowa", "który byłby realizowany jako przedmiot niezależny od obecnie realizowanego przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa - tak jak zajęcia sportowe (sprofilowane według specjalności) są odrębne od zajęć Wychowania fizycznego w oddziałach lub szkołach sportowych".

W zamyśle autorów rozwój oddziałów przygotowania wojskowego umożliwi też zasilenie "rezerw osobowych Sił Zbrojnych". "Każdy absolwent klasy wojskowej, który ochotniczo odbędzie służbę przygotowawczą oraz złoży przysięgę wojskową, stanie się żołnierzem rezerwy" - napisano w uzasadnieniu. Ponadto zaproponowane rozwiązania umożliwić mają też zasilenie ochotnikami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r., dzięki czemu oddziały przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych będą mogły funkcjonować od dnia 1 września 2020 r.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.