• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Od 1 września Politechnika Gdańska będzie miała nowego rektora

07.04.2016 05:44 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Od 1 września Politechnika Gdańska będzie miała nowego rektora

Partnerzy portalu

Od 1 września Politechnika Gdańska będzie miała nowego rektora - GospodarkaMorska.pl

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG przez najbliższe cztery lata będzie sprawował funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Swoją wizją rozwoju uczelni przekonał większość elektorów głosujących w wyborach, które zostały przeprowadzone 31 marca 2016 r. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Rektor elekt obejmie nowe stanowisko 1 września 2016 r.

 Tuż po ogłoszeniu wyników prof. Namieśnik podziękował zgromadzonym członkom Kolegium Elektorów i powiedział, że zrobi wszystko, by wywiązać się z obietnic wyborczych.

– Dziś mogę mówić o intencjach dotyczących rozwoju naszej uczelni, ale moje dotychczasowe osiągnięcia na rzecz Wydziału Chemicznego potwierdzają słuszność decyzji o powierzeniu mi tej zaszczytnej funkcji – powiedział nowo wybrany rektor.

Przyznał, że w pierwszym okresie będzie musiał przyjrzeć się bliżej aktualnym sprawom uczelni, ale jest gotów poświęcić się pracy na rzecz PG i współpracy ze wszystkimi jej pracownikami oraz organizacjami. Obiecał robić to nawet kosztem swojej pasji, jaką jest jazda na rowerze.

– W ostatnich latach, dzięki działalności obecnego rektora, prof. Henryka Krawczyka, dokonał się wielki postęp w zakresie rozwoju infrastruktury, remontów kampusu i bazy sprzętowej – przyznał nowo wybrany rektor. – Dużo jest jeszcze natomiast do zrobienia jeśli chodzi o działalność Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych, podnoszących prestiż. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma dydaktyki na wysokim poziomie bez badań naukowych na wysokim poziomie. Należy więc inwestować w nowe narzędzia, także te służące poprawie stosunków międzyludzkich. Chcę, byśmy jako społeczność akademicka mieli wszyscy przed sobą jeden wspólny cel – dobro Politechniki Gdańskiej.

Prof. Jacek Namieśnik ma 67 lat. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Specjalizuje się w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Gdańskiej i związał z nią całą swoją karierę zawodową. Stopień naukowy doktora uzyskał już w wieku 29 lat. W 1995 r. został profesorem nauk chemicznych, a w 1997 r. – profesorem zwyczajnym. Jest autorem lub współautorem 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów. Pełni dodatkowo funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG, aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych. Prof. Namieśnik jest laureatem licznych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Został także odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005). Od 2007 roku professor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie. Posiada też tytuły doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.