• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Lewiatan: Przedsiębiorcom doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników

pc

30.03.2018 03:54 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Lewiatan: Przedsiębiorcom doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników

Partnerzy portalu

Lewiatan: Przedsiębiorcom doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników - GospodarkaMorska.pl

Polskim przedsiębiorcom doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników i niestabilne, niespójne przepisy prawa podatkowego - wynika z badania Konfederacji Lewiatan.

W opinii Lewiatana trzeba opracować długoletnią strategię dotyczącą pracy cudzoziemców z państw trzecich; chodzi szczególnie o ułatwienia w ich zatrudnianiu. Jak podkreślali przedstawiciele organizacji, najważniejsze jest terminowe rozpoznawanie wniosków o zarejestrowanie oświadczeń o powierzeniu pracy i terminowe wydawania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt i pracę, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających łatwiejsze pozyskiwanie pracowników w deficytowych zawodach - np. dla kierowców ciężarówek, informatyków, pracowników budowlanych, inżynierów, personelu medycznego.

"Właściwie trudno wymienić sektor w którym nie brakuje pracowników. Członkowie naszej organizacji przedstawili listę kilkuset profesji - powiedział zastępca dyrektora generalnego Lewiatana Grzegorz Baczewski.

Tymczasem - jak wskazywał - wiele Urzędów Pracy "nie wyrabia" się z rejestracją oświadczeń o zamiarze zatrudnienia. Pracodawcy, którzy chcieliby na dłużej zatrudnić obcokrajowców, mają "ogromne trudności" z wnioskami o zezwolenie na pobyt i pracę, które wydają Urzędy Wojewódzkie. "Jest wielkie zróżnicowanie między poszczególnymi Urzędami, kwitnie +turystyka zatrudnienia+ , bo wszyscy mniej więcej wiedzą, które Urzędy mają krótsze terminy i do nich jeżdżą - mówił.

W jego opinii utrudnienia na jakie natrafiają obcokrajowcy podają, że Polska traci swoistą +rentę kulturową+ w stosunku do pracowników z państw sąsiednich; szczególnie tych wysoko kwalifikowanych, którzy będą wybierali bardziej przyjazne państwa UE, szczególnie że są tam wyższe zarobki.

Lewiatan postuluje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zmianę rodzaju wykonywanej pracy u danego pracodawcy bez konieczności wypełnienia na nowo procedur i przygotowanie zachęt dla migrantów zarobkowych o poszukiwanych kwalifikacjach do dłuższych pobytów lub osiedlania się na stałe w Polsce.

Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie Lawiatana badania w lutym br. wśród polskich przedsiębiorców, najczęściej wymienianą przez nich barierą w prowadzeniu biznesu są rosnące koszty pracy. Od 2016 roku powiększa się odsetek firm, które uważają, że negatywnie wpływa to na prowadzoną przez nich działalność. Zdanie to podziela 96 proc. badanych (91 proc. w 2016 r.).

74 proc. pytanych spodziewa się dodatkowo nasilenia bariery w tym roku. W równej mierze z problemem rosnących kosztów pracy borykają się firmy małe, średnie, jak i duże, zasięg działania (lokalny, regionalny, międzynarodowym) nie ma tu znaczenia. Na podobnym poziomie bariera występuje we wszystkich regionach Polski. Nieco rzadziej jej nasilenia obawiają się przedsiębiorcy z regionu wschodniego (62 proc.), gdzie sytuację poprawiać może dostęp do pracowników zza wschodniej granicy.

Mówiąc o zatrudnieniu, dla 83 proc. badanych znaczącą barierą jest również spodziewany brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Ta bariera również wyraźnie się nasila – w 2017 r. 45 proc. spodziewało się jej nasilenia, dziś jest to 60 proc.. Najczęściej nasilenia w tym obszarze spodziewają się firmy w północnej części Polski (70 proc.) oraz działające na międzynarodowym, również poza europejskim rynku (79 proc.).

Nieco mniej niż połowa z nich (44 proc.) jest zdania, że warunki prowadzenia firmy pogorszyły się w 2017 roku w porównaniu do poprzednich lat. Odsetek ten nieznacznie rośnie do 51 proc. wśród dużych firm. Jedynie 8 proc. firm uważa, że warunki prowadzenia działalności polepszyły się w minionym roku.

Wyniki znacznie zmieniają się, gdy przedsiębiorcy pytani są o ich nastawienie do prowadzenia działalności w kontekście zmian w prawie i działań administracji. Tutaj negatywnie nastawionych jest aż 65 proc. badanych. W grupie największych firm odsetek ten rośnie do 71 proc.

Drugą najczęściej wskazywaną barierą są niejasne lub niespójne przepisy prawa podatkowego. Wskazało na nie 95 proc. przedsiębiorców, 52 proc. z nich dodatkowo spodziewa się ich nasilenia.

Jak wynika z badania ostatnio wyraźnie wzrosły obawy o terminowość w rozliczaniu zwrotu VAT. Na występowanie tej bariery w 2016 roku wskazywało 55 proc. badanych (9 proc. spodziewało się nasilenia). W 2017 r. aż 72 proc. badanych dostrzega tę barierę (21 proc. spodziewa się nasilenia). Odsetek ten rośnie wraz z wielkością firmy – wśród dużych przedsiębiorstwo aż 80 proc. obawiają się opóźnień w rozliczaniu VAT-u (30 proc. prognozuje nasilenie).

Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej obawiają się kontroli urzędów państwowych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy. Z poziomu 77 proc. ankietowanych, wskazujących na występowanie tej bariery w 2017 roku, odsetek wzrósł do 88 proc.

Dziękujemy za wysłane grafiki.