• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Kapitanowie trenują

09.06.2015 06:01 Źródło: własne
Kapitanowie trenują - GospodarkaMorska.pl

Wysokie kwalifikacje profesjonalne kadr oficerskich floty handlowej, w tym świadome i w pełni odpowiedzialne podchodzenie do obowiązków, to czynniki warunkujące bezpieczną,  przyjazną środowisku i ludziom żeglugę. Ciągła weryfikacja umiejętności personelu pływającego, nadążanie za zmieniającą się techniką, realiami żeglugi, przepisami, procedurami  są  stałą troską renomowanych przedsiębiorstw armatorskich. Na stojącym w Gdyni statku „Antares”  powstało centrum treningowe dla załóg pracujących we flocie, zarządzanej przez gdyński management norweskiego przedsiębiorstwa armatorskiego Green Reefers Group z siedzibą w Bergen. To firma wyspecjalizowana w przewozach ładunków chłodzonych.

Jako pierwszą, treningowi poddano grupę 12 kapitanów zatrudnionych na statkach Green Reefers – byli wśród nich Polacy, Rosjanie i Ukraińcy. Podniesienie jakości pracy to cel nadrzędny przedsięwzięcia. Działanie zgodne z wytycznymi konwencji STCW oraz rozporządzeniami IMO. Wśród priorytetów treningu, ochrona czystości mórz i oceanów, ochrona powietrza oraz przestrzeganie Konwencji MLC. W ramach kompleksowego programu znalazły się, obok zajęć typowo zawodowych, prowadzonych przez wykładowców gdyńskiego przedstawicielstwa armatora, Akademii Morskiej czy oficerów Port State Control, także spotkania z psychologiem a nawet dietetykiem.

Istotną częścią programu była weryfikacja umiejętności kapitanów, o różnym stopniu doświadczenia, sprawdzana na symulatorach Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni.Szkolenie prowadził prezes SDK, prorektor Akademii Morskiej dr inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki. Każdy z uczestników otrzymał odpowiedni certyfikat.
 
Kapitanowie przechodzili  ponadto testy weryfikujące ich charakterystykę psychologiczną, diagnozujące osobowości pod kątem  cech istotnych w morskiej praktyce m.in. reakcji na sytuacje trudne  przy występującym stresie. Uwzględniono w programie także instruktaż w zakresie optymalnych, prozdrowotnych wzorców żywieniowych.

Przećwiczone alarmy, szalupowy  czy zejścia do pomieszczeń, pozwalały  przetrenować procedury i czynności z punktu widzenia załogi. Kapitan, w praktyce osoba wydająca polecenia, tutaj ponownie wcielić się musiał w rolę wykonawcy poleceń. To pożyteczne ćwiczenie pozwalające „odświeżyć”, zweryfikować postrzeganie manewrów zarządzanych przez kapitanów podczas realnej służby.

Zajmujemy się również ważnym z punktu widzenia sprawności zarządzania, bezpieczeństwa żeglugi, także lojalności i utożsamiania się z kompanią,  problemem integracji statkowego i lądowego managementu – mówi dyrektor zarządzający Ireneusz Kuligowski, inicjator powołania Green Management Training Center  Gdynia - to w oczywisty sposób podnosi efektywność, poprawia jakość pracy. Projektem obejmujemy w trybie rotacyjnym wszystkich oficerów tzw. Top 4 Green Reefers  - czyli obok kapitanów także starszych oficerów, starszych mechaników i II mechaników.
Wizyta i zwiedzanie żaglowca szkoleniowego Akademii Morskiej „Dar Młodzieży”, zwieńczająca kapitańskie szkolenie, była dla części uczestników powrotem do studenckich lat, kiedy to właśnie pod żaglami fregaty rozpoczynali swą marynarską edukację.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.