• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w kwietniu o 0,6 pkt

ew

30.05.2018 06:36 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w kwietniu o 0,6 pkt

Partnerzy portalu

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w kwietniu o 0,6 pkt - GospodarkaMorska.pl

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w kwietniu o 0,6 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodano, że problemem naszego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa.

Jak wskazano, to drugi z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik rośnie, "przy nieco większej skali zmian" niż przed miesiącem. "W ubiegłym roku w analogicznym okresie także doszło do wzrostu wartości wskaźnika, co może wskazywać na tymczasowość zmian, a nie odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji" - zaznaczono. BIEC wskazało jednak, że rezerwy pozwalające na dalszy spadek bezrobocia kurczą się, "a istotnym problemem polskiego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa".

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu, jak dodano, wyniosła 6,3 proc., a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 6,1 proc.

Według ekonomistów BIEC cztery składowe wskaźnika oddziałują obecnie "w kierunku dalszego spadku bezrobocia". Tyle samo zmiennych, jak dodano, zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

"Podobnie jak przed miesiącem, najbardziej negatywne sygnały płyną z danych obrazujących szanse zatrudnieniowe bezrobotnych" - czytamy w czwartkowym komunikacie BIEC. Jak zaznaczono, ponownie zmalała liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z bezrobocia na skutek podjęcia zatrudnienia. "Pracę znalazło o ponad 8 tys. mniej osób niż przed miesiącem (spadek o 11 proc.). Odpływ z bezrobocia był także istotnie mniejszy w ujęciu rocznym, w porównaniu do kwietnia 2017 roku pracę znalazło o 12,5 proc. mniej bezrobotnych" - napisano.

W ocenie ekonomistów Biura, malejący odpływ z bezrobocia do zatrudnienia, mimo ogólnie dobrej sytuacji na rynku pracy, odzwierciedla malejący zasób "efektywnej podaży pracy" wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W rezultacie, jak wyjaśniono, coraz trudniej jest obsadzić oferowane wolne miejsca pracy, mimo dużej ich podaży.

Jak przypomniano, w kwietniu br. w urzędach pracy zarejestrowano o 2 tys. mniej ofert pracy niż przed miesiącem. BIEC przypomniało jednak, że w marcu w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek napływu wakatów o niespełna 20 proc..

"Pomimo tych zmian, liczba nowo zaoferowanych miejsc pracy około 1,5-krotnie przewyższała liczbę bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Nieobsadzone natychmiast wakaty są widoczne w zasobie wolnych miejsc pracy dostępnych na koniec miesiąca w PUP-ach. Ich liczba również utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie" - oceniono.

Eksperci wskazali też na problem z niewystarczającą efektywną podażą pracy. "W kwietniu br. w urzędach pracy zarejestrowało się wprawdzie o 4 proc. więcej bezrobotnych niż w marcu (kiedy strumień wzrósł o 5 proc.), jednak w dłuższej perspektywie napływ ten jest na niskim poziomie" - oceniono.

Jak zaznaczono, przez ostatnie blisko dwa lata napływ do zasobu bezrobocia kształtował się na poziomie o około 20 proc. niższym niż np. w latach 2014-2016. Dodano też, że ponownie zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. "Ta kategoria bezrobotnych maleje systematycznie od IV kwartału 2013, z niewielkimi krótkookresowymi korektami i zbliża się do minimum odnotowanego w IV kwartale 2008 roku" - wyjaśniono.

BIEC podało, że wśród "bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji", podobnie jak przed miesiącem, zmalała liczba młodych i osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych.

Dodano, że od IV kwartału 2016 roku utrzymuje się przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia. "Przedsiębiorstwa średnie i duże, a w nieco mniejszym stopniu małe firmy, zapowiadają wzrost liczby pracowników" - czytamy.
politechnika_gdanska_2022

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34350,00 $ tona 1,48% 13 maj
 Cynk 3499,00 $ tona -1,16% 13 maj
 Aluminium 2722,00 $ tona 1,30% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.