• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Gdyni: uczelnia o światowej renomie zaczyna rok akademicki

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Gdyni: uczelnia o światowej renomie zaczyna rok akademicki
Akademia Morska w Gdyni: uczelnia o światowej renomie zaczyna rok akademicki - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

06.10.2016 Źródło: AMG

Zbliżające się rozpoczęcie roku Akademii Morskiej w Gdyni, które odbędzie się w sobotę (8.10) na pokładzie Daru Młodzieży to także okazja by przypomnieć kilka faktów związanych z uczelnią, która prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności globalnego rynku transportu morskiego.

W roku akademickim 2016/2017 na 4 wydziałach, 8 kierunkach i 43 specjalnościach studia rozpocznie 1720 kandydatów, w tym 1167 na studiach stacjonarnych i 553 na studiach niestacjonarnych. Obecnie w Akademii studiuje zaś 5500 studentów, w tym 3600 na studiach stacjonarnych, a także 70 cudzoziemców z Ukrainy, Angoli i Hiszpani.


Uczelnia dobrze sklasyfikowana

Warto przypomnieć, że według międzynarodowych rankingów, Akademia Morska w Gdyni od wielu lat klasyfikowana jest na pierwszym miejscu w Europie i w pierwszej czwórce światowych uczelni morskich. Kształcenie realizowane jest w niej na czterech wydziałach. Wydział Nawigacyjny to najbardziej klasyczna, morska uczelniana struktura, która prowadzi kształcenie na kierunkach i specjalnościach: transport morski, technologie offshore, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna, transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne. Przygotowują one kadry oficerów pokładowych dla współczesnej żeglugi, ale także szerzej gospodarki morskiej. Wydział Mechaniczny prowadzi kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn, kształcąc kadry zarówno do pracy na morzu jak i specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w specjalnościach: Eksploatacja Siłowni Okrętowych o Obiektów Oceanotechnicznych, Technologia remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji. Wydział Elektryczny natomiast prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach – elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Jego absolwenci znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Od lutego 2017 roku ruszają studia magisterskie na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Są to studia międzyuczelniane prowadzone wspólnie przez Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej. Na Wydziale Elektrycznym prowadzona będzie specjalizacja Morskie systemy satelitarne i kosmiczne. Ostatni w wydziałów nosi nazwę Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - kształci specjalistów związanych z funkcjonowaniem skomplikowanych organizmów gospodarczych, działających w szeroko pojętym sektorze przemysłu i usług morskich. Na dwóch prowadzonych kierunkach: Innowacyjna gospodarka i Towaroznawstwo prowadzone są specjalności mające duże zastosowanie w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. To cały kompleks dziedzin związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem, problem systemów transportowych i logistycznych w globalnej gospodarce także np. organizacja usług turystycznych.


Statki – pływające laboratoria

Studenckie praktyki morskie prowadzone na statkach szkoleniowych to niezbędny, potwierdzony latami doświadczeń, element profesjonalnego kształcenia studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Absolwent Uczelni – oficer współczesnej floty – nawigator, mechanik czy elektryk okrętowy – to doskonale wykształcony specjalista. Obok wiedzy teoretycznej, szkolenia na symulatorach, przechodzi kompleksowe praktyki w warunkach realnej służby na morzu.

Dwa statki eksploatowane przez Uczelnię, Dar Młodzieży i Horyzont II, dają studentom wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego możliwość zdobywania podczas rejsów wszechstronnych morskich umiejętności praktycznych.

Wizytówką uczelni w świecie, jak i niekwestionowanym ambasadorem Polski, jest oczywiście żaglowiec Dar Młodzieży” – wielkie podróże, rejs dookoła świata, liczne zwycięstwa w regatach budziły i budzą powszechny podziw. Statek badawczo-szkoleniowy „Horyzont II”, to z kolei laboratorium nawigacyjno-radarowe. Jednostka wyposażona w urządzenia najnowszej generacji, zdolna do żeglugi w strefie polarnej, utrzymuje regularną komunikację z Polską Stacją Polarną na Spitsbergenie.

W sezonie 2016 przeszkolono na Darze Młodzieży – 1114 studentów i uczniów średnich szkół morskich, a na Horyzoncie II – 251 studentów i uczniów średnich szkół morskich.


Kierunek Afryka


Akademia zaangażowana jest także w realizację ciekawych projektów związanych z kontynentem afrykańskim. Trójmasztowa fregata „El Mellah” dla Marynarki Wojennej Republiki Algierii budowana jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding, a model szkolenia i eksploatacji algierskiego żaglowca opracowali specjaliści z Akademii Morskiej. Oczywiście algierska załoga przejdzie szkolenie między innymi na Darze Młodzieży.

W Republice Angoli zbliża się natomiast do finału projekt uruchomienia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe. Cały system kształcenia opracowany został pod kierunkiem naukowców z AMG. Programy nauczania, struktura, laboratoria, wyposażenie dydaktyczno-badawcze, podręczniki. Część przyszłej kadry uczelni kontynuuje też studia specjalistyczne w AMG.

W Senegalu rozwijany jest natomiast kolejny afrykański projekt edukacyjny o podobnej skali – państwowa szkoła morska w Senegalu. Podpisane zostało Memorandum o współpracy. Równolegle rysują się perspektywy zwiększonego udziału w studiach morskich w AMG studentów z Senegalu i Nigerii.

Źródło:
AMG

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.