• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Biznes morski stawia na panie. All Aboard Alliance wspiera panie na pokładach statków

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Biznes morski stawia na panie. All Aboard Alliance wspiera panie na pokładach statków

Partnerzy portalu

Fot. IMO (X, dawniej Twitter)

Statek Synergy Southern Reverence wypłynie z Singapuru 30 października br.  pod dowództwem kapitan Radhiki Menon, pierwszej kobiety, która została kapitanem indyjskiej marynarki handlowej. Tak rozpocznie się projekt pod hasłem Diversity@Sea.

Columbia Group zamierza przyciągnąć więcej kobiet do obsługi transportu morskiego. Columbia Shipmanagement z Cypru, firma zarządzająca ponad 400 statkami, zamierza zapewnić lepszą równowagę płci w branży dzięki nowemu programowi mentorskiemu. Na szeroką skalę w rozwój kadr morskich pań włączył się All Aboard Alliance, który ogłasza inicjatywę na rzecz integracji morskiej. 

Według raportu BIMCO i Międzynarodowej Izby Żeglugi z 2021 r. kobiety stanowią zaledwie 1,2% spośród 1,89 mln marynarzy na całym świecie. 

Columbia stwierdza, że „w branży brakuje wykorzystania talentów kobiet”. All Aboard Alliance, to inicjatywa Światowego Forum Morskiego. 11 przedsiębiorstw przeprowadzi serię działań pod hasłem Diversity@Sea. Ich celem jest poprawa warunków życia na morzu. Program dotyczy  wszystkich marynarzy ale rozwinięty jest z myślą o poprawie warunków i kultury pracy na statkach, na których służbę pełnią panie.

Dlatego program pilotażowy będzie przeprowadzony na statku Synergy Southern Reverence. Ma on wypłynąć z Singapuru 30 października pod dowództwem kapitan Radhiki Menon, pierwszej kobiety, która została kapitanem indyjskiej marynarki handlowej. 

Pani Kapitan na pokładzie

Statków będzie więcej, bo do programu włączyły się firmy: Bernhard Schulte Shipmanagement, BP, Cargill, Chevron Shipping, Diana Shipping, Dorian LPG, Gaslog, Hafnia, Stena, Synergy i Swire Shipping. Jak widać są tu operatorzy i firmy zarządzające statkami specjalistycznymi. Każde z uczestniczących w programie  przedsiębiorstw zobowiązało się do spełnienia szeregu minimalnych wymogów na pokładzie jednego statku pilotażowego należącego do floty operatora. Zakłada się obecność co najmniej czterech kobiet na pokładzie.

– Wśród dużej liczby marynarzy w branży, kobiety stanowią mniej niż 2% – podkreśla się w komunikacie 11 operatorów uczestniczących w All Aboard Alliance. Na statku operator zadba o zapewnienie odpowiednich warunków dla potrzeb menstruacyjnych, zapewnienie członkom załogi całodobowego Wi-Fi oraz zapewnienie całemu personelowi morskiemu dostępu do sprzętu ochrony osobistej.

- Musimy zmienić w branży kulturę otaczającą kobiety i zapewnić im bardziej opłacalną karierę w branży morskiej, abyśmy mogli przyciągnąć i poszerzyć pulę talentów, z których czerpiemy [kadry – MG] – powiedziała liderka programu Claudia Paszkiewicz, Columbia Group’s managing director of sustainability, diversity and inclusion.

Morskiej branży brakuje utalentowanych kobiet

Uznając, że branży brakuje wielu utalentowanych kobiet, cypryjski operator przewiduje, że program mentorski nie tylko przyciągnie więcej kobiet na pokłady statków, ale pomoże je zatrzymać w branży po stażu. Utrudnieniem jest  szczególnie szereg wyzwań związanych z zawodem marynarza, jak dyspozycyjność, długie nieobecności, praca poza domem i ogólnie „elastyczność niezbędna do godzenia pracy i życia rodzinnego”.

Columbia Group z siedzibą w  Limassol  działa w biznesie morskim poprzez sieć ponad 33 biur zarządzających, agencji załogowych i ośrodków szkoleniowych. W firmie pracuje ponad 16 tys. osób, głównie mężczyzn. I cypryjska firma zamierza to zmienić. 

Columbia do kreowania kultury na statkach podeszła kompleksowo. Skorzysta z usług firmy OneCare Solutions (OCS), dostawcy rozwiązań w kreowaniu kultury korporacyjnej. OCS przeprowadzi szkolenia mentorek programu, którymi będą starsze koleżanki pracujące w różnych działach na lądzie. Każda z nich zostanie przeszkolona, jak radzić sobie w sytuacjach takich jak molestowanie i znęcanie się na tle seksualnym i zostanie przydzielona do jednej kadetki we flocie na 12 miesięcy służby morskiej.

Nękanie na tle seksualnym wciąż jest powszechnym problemem w żegludze. Rząd duński opublikował niedawno raport, z którego wynika, że co szósty z 3500 ankietowanych marynarzy był świadkiem przypadków znęcania się lub molestowania seksualnego na duńskich statkach w okresie badawczym 12 miesięcy – uzasadnia swoje działania firma z Limassol.

Niska kultura nie tylko na pokładzie

Badanie przeprowadzone przez All Aboard Alliance opublikowane w kwietniu ujawniło 15 kluczowych problemów kobiet na morzu. Badanie jest pierwszym, które przyczyniło się do szerszych działań w ramach projektu Diversity@Sea. Jego jednym z istotnych celów jest zbadanie, w jaki sposób uczynić karierę na morzu bardziej zróżnicowaną, włączającą i atrakcyjną dla szerszej grupy utalentowanych osób, w tym pań.
15 głównych kwestii podzielono na cztery kategorie, z których pierwszą stanowi trudność w odniesieniu sukcesu zawodowego na morzu w przypadku kobiet. Wynika to z faktu, że męska część postrzega panie jako grupę osób mniej kompetentnych niż współpracownicy płci męskiej.

Mówiły o tym również panie z WISTA POLAND w czasie spotkania z okazji 30 rocznicy tej organizacji w Polsce.  Tak więc w Polsce mamy również do czynienia z niedostrzeganiem potencjału pań na stanowiskach menedżerskich w biznesie morskim i oficerskich oraz marynarskich na statkach. 

W raporcie All Aboard Alliance  zauważa się „Brak równego dostępu do szkoleń lub zadań na pokładzie oraz konieczność osiągania lepszych wyników od osób na podobnych stanowiskach, aby zyskać szacunek lub awans”. Inna zidentyfikowana kategoria dotyczy tego, że stosunki społeczne na pokładzie mogą być szczególnie trudne dla kobiet na morzu. 

Poprawić warunki socjalne

Panie sygnalizują również poczucie izolacji lub braku wsparcia ze względu na płeć. Powszechna jest obawa przed plotkami lub pogłoskami. Stwierdza się  nadużywanie władzy, molestowanie seksualne lub niewłaściwe zachowanie seksualne na pokładzie.

Ostatnia kategoria odnosi się do warunków socjalnych panujących na statkach. Powszechny jest brak dostępu do żeńskich środków sanitarnych na pokładzie lub brak dostępu do odpowiednio dopasowanych środków ochrony osobistej (PPE). 

Na większości jednostek nie ma wyznaczonych przebieralni dla kobiet i łazienek. Te informacje ustalono  na podstawie analizy wywiadów ze 115 marynarkami wszystkich stopni i stanowisk. Większość ankietowanych (59%) stanowiły kobiety posiadające co najmniej pierwszy stopień oficerski.

Nie tylko na statkach, panie w biznesie morskim muszą przecierać szlaki i często pokonywać stereotypy, czy po prostu skrywaną lub jawną niechęć. W Polsce uporczywą pracę w promocji kobiet w gospodarce morskiej prowadzi WISTA Poland. Obserwując spotkania pań od wielu lat, mogę powiedzieć, że robią to z wdziękiem i dużą skutecznością. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.