• <
pge_baltica_390x100_duży

Relacja z pierwszego dnia VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju"

kw

11.09.2023 20:06
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Relacja z pierwszego dnia VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju"

Partnerzy portalu

Fot. B. Matyka

Choć wojna na Ukrainie wciąż trwa, musimy patrzeć w przyszłość czego elementem jest budowa systemu wymiany energii elektrycznej pomiędzy UE a Ukrainą – stwierdzili uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo energetyczne a transformacja energetyczna w Europie” mającego miejsce podczas pierwszego dnia VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbywającej się 11 i 12 września w Rzeszowie.

Uczestnikami panelu byli: dr inż. Tomasz Sikorski – Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Jarosław Ziębiec – dyrektor Biura Strategii i Projektów Towarowej Giełdy Energii, Łukasz Dziekoński – prezes Montis Capital, Volodymyr Kudrytskyi – prezes Ukraińskej Narodowej Spółki Energetycznej UKRENERGO, Oleksandr Havva – prezes JSC Market Operator oraz Oleksii Sobolev, CFA – kierownik Kijowskiego Biura Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej/były Wiceminister Gospodarki Ukrainy ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji. 

- Wojna na Ukrainie spowodowała przyspieszenie transformacji energetycznej w UE, w tym również w wymiarze technologicznym. Rodzi to nowe szanse, gdyż szybciej ograniczy uzależnienie UE od surowców energetycznych spoza Europy – powiedział Łukasz Dziekoński, prezes Montis Capital. 

Zabierając głos w dyskusji dr inż. Tomasz Sikorski, prezes PSE powiedział, że Operator posiada obecnie trzy wyzwania, które przesądzą w jakim tempie Polska będzie dokonywać transformacji swojej energetyki. Pierwszym jest rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych. W tym zakresie determinantami sukcesu jest kwestia społeczna – korzyści dla społeczności lokalnych oraz dostęp do wysoko kwalifikowanej kadry. Energetyka jest obecnie multidyscyplinarna, ale przede wszystkim potrzebuje inżynierów, i to nie tylko w Polsce ale i w całej UE. Drugie wyzwanie to rezerwowanie źródeł OZE magazynami energii, energetyką jądrową, jak i źródłami wykorzystującymi paliwa kopalne. Warunkiem koniecznym sukcesu transformacji jest zachowane równowagi pomiędzy rozwojem generacji w OZE i zużyciem energii z tych źródeł, a zapewnieniem minimalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarki dostaw energii elektrycznej w momencie gdy energia z OZE nie będzie dostępna. Trzecim wyzwaniem są zdolności operacyjne do zarządzania systemem elektroenergetycznym. – Mechanizmem do koordynacji zachowań źródeł wielkoskalowych jak i rozproszonych mogą być tylko ceny energii. Bezpieczeństwo sytemu elektroenergetycznego w dużym stopniu będzie zależało od jakości cen energii w czasie, ale i w poszczególnych punktach systemu – powiedział prezes PSE.

-  Analizujemy inwestycje w energetykę bez względu na toczące się działania wojenne. Bez względu na zniszczenia spowodowane wojną dążymy do budowy elastycznego i zdecentralizowanego systemu, który będzie zintegrowany z systemem UE. Strategia ta pozwoli na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych i zwiększenie produkcji energii w OZE. Zielona transformacja energetyki pozwoli na uniezależnienie się od paliw kopalnych pochodzących dotychczas z Rosji. W ten sposób OZE Ukrainy mogą stać się zalążkiem bezpieczeństwa energetycznego Europy. Będziemy również dążyć do zwiększenia wolumenu handlu energią z UE – powiedział biorący udział w dyskusji Volodymyr Kudrytskyi, prezes Ukraińskiej Narodowej Spółki Energetycznej UKRENERGO.

***

VIII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbywa się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. 

Partner generalny: Orlen S.A.

Partnerzy strategiczni: ML System S.A., Polska Grupa Energetyczna (PGE)

Partnerzy srebrni: Gaz System S.A., PERN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Województwo Podkarpackie

Partnerzy brązowi: GC Energy, Asseco Poland, Veolia, EuRoPol Gaz S.A., Towarowa Giełda Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Olesiński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający: Gas-Trading S.A.; MPWiK Rzeszów; PKP Cargo Connect Sp. z o. o.; MPEC Rzeszów; Inżynieria Rzeszów S.A.; Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej; Alpetrol Sp. z o.o; Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.; aeroMIND, TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Partner merytoryczny: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

Patronaty honorowe: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR), Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK); Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT); Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Patronaty medialne: PAP Polska Agencja Prasowa; cire.pl; BiznesAlert.pl; TVP3 Rzeszów; GospodarkaPodkarpacka.pl; energetyka.plus; Offshore Wind Poland; Wydawnictwo „Nowa Energia”; Energetyka; GospodarkaMorska.pl; Smart-Grids.pl; Wiadomości Naftowe i Gazownicze; Magazyn Biomasa; Energetyka Wodna; Radio Centrum; 2k Technologie; Gazeta Politechniki Rzeszowskiej; Gazeta Rzeszowa i Okolic.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r. 

Strona: www.prz.edu.pl

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.