• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

AMW. Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht rektorem-komendantem przez kolejną kadencję

jm

09.08.2021 17:50 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska AMW. Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht rektorem-komendantem przez kolejną kadencję

Partnerzy portalu

AMW. Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht rektorem-komendantem przez kolejną kadencję - GospodarkaMorska.pl
Fot. Paweł Kusiak / Wikipedia

Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht sprawuje funkcję rektora-komendanta AMW w Gdyni od 2015 roku. Wcześniej piastował tam funkcję prodziekana ds. nauki i dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

Fot. MON

Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku z pierwszą lokatą, po czym rozpoczął służbę w Grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, następnie został zastępcą dowódcy ds. rozpoznawczych na ORP Hydrograf, a po ukończeniu Naval Amphibious School w San Diego w USA jego dowódcą.

Tomasz Szubrycht z wyróżnieniem ukończył także studia podyplomowe w Naval War College w Newport i kurs stosunków międzynarodowych prowadzony przez wykładowców z Harvard University i Rand Corporation. Dowodzony przez niego ORP Hydrograf w 1999 został wybrany najlepszym okrętem Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. Kontradmirał otrzymał odznakę „Wzorowy dowódca”.

W 2002 roku kontradmirał Szubrycht obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie rozpoczął także pracę jako adiunkt. Piastował także funkcję kierownika Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich, a w 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Następnie, jako prodziekan ds. nauki, odpowiadał z ramienia AMW m.in. za współpracę z kilkunastoma polskimi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi i badawczymi. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora, a w 2015 roku został mianowany rektorem-komendantem uczelni.Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.