• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Absolwenci szkół branżowych wchodzą na rynek pracy

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Absolwenci szkół branżowych wchodzą na rynek pracy
Absolwenci szkół branżowych wchodzą na rynek pracy  - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

ew

15.07.2020 Źródło: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zakończyła się edukacja pierwszego rocznika branżowej szkoły I stopnia. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna przez trzy lata towarzyszyła uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni, pomagając młodym postawić pierwsze kroki na rynku pracy.

Od 1 września 2018 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przekształcona w branżową szkołę I stopnia, a jej pierwsi absolwenci właśnie zdali egzaminy zawodowe. Zgodnie z prowadzoną zmianą kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu edukacji absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający przygotowanie zawodowe i wykształcenie zasadnicze branżowe. Nadrzędnym celem wprowadzenia reformy była współpraca szkół z pracodawcami oraz dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako jedna z pierwszych podmiotów objęła w 2017 roku patronat nad klasą szkoły branżowej I stopnia. Strefa przez trzy lata pomagała uczniom klasy kształcącej w zawodach monter kadłubów jednostek pływających i elektryk w Szkole Branżowej nr 3 w Gdyni, działającej w ramach CKZiU nr 1.

- Naszym zadaniem, było wsparcie podopiecznych w ich rozwoju społeczno-zawodowym. Strefa po każdym semestrze wręczała najlepszym uczniom stypendia za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencję. Ważnym czynnikiem, który braliśmy pod uwagę była ocena z zajęć praktycznych u pracodawcy. Uczniowie swoje zajęcia praktyczne realizowali w firmach związanych z branżą morską między innymi Crist, Energomontaż-Północ Gdynia czy HG Solutions – powiedział Damian Orzeł koordynator ds. promocji szkolnictwa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dla najlepszych uczniów Strefa przygotowała także nagrodę specjalną – kurs z zakresu obsługi i programowania robotów w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku. Dzięki szkoleniu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystywania zrobotyzowanych narzędzi w przedsiębiorstwie i zdobyli kompetencje pożądane w Przemyśle 4.0.

- Do szkoły branżowej I stopnia trafiają głownie absolwenci szkół, którzy mają sprecyzowane plany zawodowe. Szkoła stara się, aby w jak największym stopniu zapewnić im zajęcia praktyczne. Większość absolwentów deklaruje pozostanie w wyuczonym zawodzie i podejmuje pracę w firmie, w której odbywali zajęcia praktyczne. Staramy się zapewnić uczniom odpowiedni standard kształcenia, dlatego w tym roku oddajemy do użytku nowoczesny budynek warsztatów szkolnych, wyposażony w nowoczesny sprzęt – mówi Ewa Detlaff, kierownik szkolenia praktycznego w CKZiU nr 1 w Gdyni.

- Pracownicy, którzy podjęli współpracę z uczniami są zdania, że dzięki nowemu szkolnictwu branżowemu ich zaangażowanie w procesy kształcenia może być większe niż w szkołach zawodowych. Za szczególnie cenny uznają stały kontakt z uczniami w trakcie zajęć praktycznych, a także idącą za tym możliwość przygotowania ich do pracy jeszcze w trakcie trwania nauki. Taka długofalowa współpraca jest ważną inwestycją w potencjalnych pracowników i warto ją rozszerzyć na czas pierwszych lat aktywności zawodowej absolwenta szkoły branżowej – dodaje Damian Orzeł.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. aktywnie wspiera kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego i zachęca młodzież do wyboru ścieżki edukacji zawodowej w tym obszarze. W roku szkolnym 2019/2020 pomogła wyposażyć pracownię chłodnictwa i klimatyzacji w SOiT Conradinum, zorganizowała kilkanaście wizyt zawodoznawczych do firm działających na jej terenie oraz przeprowadziła pilotażowy kurs obsługi i programowania robotów przemysłowych dla uczniów. Ponadto prowadziła spotkania z uczniami dotyczące zawodów i kompetencji przyszłości, a także z pracodawcami, uczelniami i szkołami dotyczące rynku pracy i współpracy edukacji z biznesem.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.