• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

20-lecie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

kw

12.05.2023 21:01
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu 20-lecie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

Partnerzy portalu

Fot. Politechnika Morska w Szczecinie

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od podniesienia bandery przy budynku PM na Wałach Chrobrego. Władze Uczelni oraz zgromadzeni goście przeszli następnie do budynku WIET na ul. H. Pobożnego, gdzie uczestniczyli w otwarciu chillout roomu przeznaczonego dla studentów WIET. Otwarcia dokonała Prorektor ds. Kształcenia Agnieszka Deja oraz Dziekan WIET Stanisław Iwan, a także Przewodniczący Zarządu Samorządu Parlamentu Studentów PM Mikołaj Szczudło.

O godz. 10. w auli WIET rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Morskiej, które otworzył JM Rektor PM Wojciech Ślączka.

Następnie głos zabrał Dziekan WIET Stanisław Iwan, który odsłonił obraz oraz tabliczkę prof. K. Chwesiuka - twórcy i pierwszego dziekana WIET - i opowiedział o dorobku dwudziestu lat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, zwracając przy tym szczególną uwagę na kadrę:

- WIET to ludzie, a ja nie mógłbym sobie wyobrazić lepszych współpracowników od Państwa. To dzięki Waszej tytanicznej pracy otrzymaliśmy wspaniały prezent na dwudziestolecie Wydziału - otrzymaliśmy kategorię A i mamy prawo przyznawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego.

Kolejnym punktem posiedzenia Senatu były przemówienia okolicznościowe, podczas których list od Ministra Edukacji Przemysława Czarnka odczytał Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Spersonalizowana wiadomość przygotowana przez Ministra na tę okoliczność zawierała gratulacje oraz podkreślała historyczne i współczesne istotne miejsce Politechniki Morskiej jako ośrodka edukacyjnego.

Głos zabrał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk. W swoim przemówieniu podkreślił wagę wydarzenia jakim jest dwudziestolecie WIET, a także zwrócił uwagę na historię Wydziału oraz kadrę i studentów, którzy są silną podstawą uczelni:

Największe podziękowanie i gratulacje składam JM Rektorowi Wojciechowi Ślączce, który nadał uczelni niesamowity impuls rozwojowy. Przy naszym wsparciu finansowym Uczelnia jako pierwsza wprowadziła inżynierski, offshorowy kierunek studiów oraz na bieżąco śledzi rynkowe trendy, aby dostosowywać swoją ofertę studiów i wprowadzać rozwiązania praktyczne. Ogromnie dziękuję, gratuluję i życzę wielu sukcesów i takiego zaangażowania na przyszłość. 

Następnie, po raz kolejny wystąpił JM Rektor PM, który zaczął od podziękowań i przeszedł do omówienia ostatnich inwestycji PM. Wymienił m.in. kampus przy ul. Willowej, Centrum Szkoleniowe Offshore oraz turbinę wiatrową. Zapowiedział również kontynuację silnego inwestowania w rozwój infrastruktury Uczelni. 

Podczas obrad Senatu przyznano także tradycyjne nagrody. Dwie statuetki "Wilka Morskiego":

dla dr. inż. Andrzeja Montwiłła - w kategorii Osoba czynna zawodowo związana z gospodarką morską oraz dla Elżbiety Stojanowskiej - w kategorii Student/ka Politechniki Morskiej.

Wręczono także nagrodę w plebiscycie studentów PM na Wykładowcę Roku. Laureatem został - mgr Norbert Marchewka.

Symboliczna wstęga została przecięta przez Sekretarza Stanu Marka Gróbarczyka, JM Rektora PM Wojciecha Ślączkę, Dziekana WIET Stanisława Iwana oraz Prezesa Zarządu VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o. Michała Żuchorę. 

Nowe laboratorium wyposażone jest w system VIPAC SMALLS SORT, na którym studenci będą uczyć się obsługi urządzeń sortujących. Dodatkowo dzięki nowoczesnej technologii urządzenia istnieje również możliwość tworzenia planów sortowania, a także samodzielne projektowanie kodów kreskowych. W laboratorium znajduje się również w czytniki RFID pozwalające na odczyt kodów będących w dalekiej odległości.

Po oficjalnym otwarciu szkoleniowej turbiny wiatrowej PM oraz Centrum Szkoleniowego Offshore, przy ul. Willowej 2, pracownicy PM oraz zgromadzeni goście udali się na ul. Dębogórską, gdzie mieści się Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających PM oraz trwa budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego.

Następnie na terenie przy ul. Dębogórskiej 7-8, gdzie mieści się obecnie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających oraz trwa budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, zasadzono dąb im. prof. Aleksandra Walczaka, pierwszego doktora honoris causa naszej uczelni. Drzewo ma być w przyszłości częścią alei dębów poświęconych kolejnym laureatom tego honorowego tytułu.

Wieczorem pracownicy Politechniki Morskiej oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali konferencyjnej dawnego Kina Delfin, będącej częścią nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego na gali zakańczającej obchody 20-lecia WIET. JM Rektor Wojciech Ślączka otworzył uroczystość, a goście zostali powitani przez Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Stanisława Iwana. Podczas gali wręczono okolicznościowe medale, wysłuchano przemówień i części artystycznej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.