• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Zyska: Wodór to oszczędności od 314 do 332 mld euro rocznie w energetyce, przemyśle i transporcie

gm

12.09.2022 13:59 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Zyska: Wodór to oszczędności od 314 do 332 mld euro rocznie w energetyce, przemyśle i transporcie

Partnerzy portalu

Zyska: Wodór to oszczędności od 314 do 332 mld euro rocznie w energetyce, przemyśle i transporcie - GospodarkaMorska.pl
Ogniwa paliwowe zasilane autonomicznym gazem napełaniania samochodów w ogniwa paliwowe wodoru. Obraz 3D.

Zastosowanie wodoru pozwoli zaoszczędzić od 314 do 332 mld euro rocznie w energetyce, przemyśle i transporcie. W skali całej dekady, po roku 2030, możemy spodziewać się oszczędności od 3,5 mld euro do 7 mld euro - poinformował wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

W poniedziałek podczas konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, zorganizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej na Politechnice Rzeszowskiej, wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska powiedział, że obecnie w porozumieniu sektorowym, powołanym dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, które podpisano 14 października 2021 roku, uczestniczy ponad 230 podmiotów z Polski, Europy i świata.

"Są wśród tych podmiotów firmy z dalekiej Japonii, za Stanów Zjednoczonych, Kanady z Europy Zachodniej" - dodał Ireneusz Zyska.

"Jeśli zrealizujemy cele polskiej strategii wodorowej, to zastosowanie wodoru w sektorze transportu może przynieść roczne oszczędności, w skutek zastąpienie importu surowców energetycznych i paliw płynnych, od 36 do 38 mln euro. W przypadku energetyki i ciepłownictwa od 43 do 45 mln euro. Oczywiście to jest w skali roku. Zaś w przypadku przemysłu, aż od 234 do 248 mln euro, co daje sumaryczną wartość w przedziale 314 - 332 mln euro" - wymienił Ireneusz Zyska.

Zaznaczył, że są to są wartości szacunkowe i "prawdopodobnie niedoszacowane".

"To będą większe oszczędności, tym bardziej, że w skali całej dekady po roku 2030 możemy spodziewać się oszczędności w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju rynku od 3,5 mld euro nawet do 7 mld euro" - stwierdził Zyska.

Według wiceministra wodór jest tym pomostem do nowej cywilizacji.

"Nie będziemy pozyskiwać wodoru (...) z paliw kopalnych, ale zależy nam na tym, żeby przechodzić na produkcji wodoru zeroemisyjnego ze źródeł odnawialnych" - podkreślił Ireneusz Zyska.

Wskazał również, że morska energetyka wiatrowa z racji dostępności wody będzie największym źródłem produkcji zielonego wodoru, "ale, żeby ten wodór ujarzmić niejako, dla potrzeb gospodarki musimy nauczyć się go magazynować i transportować" - zaznaczył.

Dodał, że wodór wytwarzany lokalnie w małych źródłach na terenie kraju w systemie rozproszonym będzie wymagał małych magazynów energii.

"W dużej skali myślimy o budowę magazynów w kawernach solnych i Polska ma ogromny potencjał w tym zakresie. Do tego potrzebne są wielomiliardowe inwestycje. (...) Kawerny solne w Kosakowie czy w Mogilnie mogą być w przyszłości wykorzystywane dla potrzeb magazynowania wodoru" - zauważył Zyska.

Jego zdaniem te magazyny stałyby się elementem systemu elektroenergetycznego związanego z bilansowaniem, ze stabilizowaniem systemu energetycznego "poprze uruchomienie w razie potrzeby energii - przekształcenie jej z wodoru w inną postać energii" - wyjaśnił wiceminister.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej powołano 14 października 2021 r. Uczestniczy w nim m.in. Simens, Alstom, Solaris, Grupa Azoty, PKN Orlen, Toyota Motor Poland, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Węglokoks.

2 listopad 2021 r. przyjęto strategię rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. W Polsce ma powstać co najmniej 5 dolin wodorowych.

W życie weszła też nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace, których celem jest uregulowanie rynku oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia produkcji i wykorzystania niskoemisyjnego wodoru. Trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Na początku marca wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że powstała koncepcja powołania operatora - ekosystemu dolin wodorowych w Polsce. Ma on umożliwić podmiotom zaangażowanym w rozwój rynku wodorowego w Polsce wymianę informacji biznesowych i naukowych. Będzie on również spójny z podobnymi podmiotami - ekosystemami w Europie.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.